Poznańskie zabytki otrzymają dotacje na prace konserwacyjne. Miasto przekaże 1,7 mln

16 zabytkowych obiektów otrzyma miejskie dotacje na prace konserwacyjne. Dzięki remontom i renowacjom świetność odzyska m.in. kamienica Margarety Grüder na Łazarzu. Miasto zamierza wydać na ten cel 1,7 mln złotych.

Decyzją radnych Poznań zamierza przekazać dotacje wynoszącą 1,7 mln złotych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Warto dodać, że 16 zakwalifikowanych budynków nie jest własnością miasta, a jedynie znajdują się w stolicy Wielkopolski.

– Chętnych na dofinansowanie było wielu, co bardzo nas cieszy – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. – Wpłynęły 23 wnioski, dwa nie spełniały jednak wymagań formalnych. Po dogłębnej analizie rekomendowaliśmy radnym przyznanie dofinansowania dla 16 z nich. Podczas oceny wniosków braliśmy pod uwagę rangę i stan zachowania obiektu oraz ewentualne zagrożenie związane z brakiem renowacji. Ważne było również to, czy mamy np. do czynienia z kontynuacją prac.

Dwa z remontowanych budynków znajdują się na Jeżycach. 230 tys. złotych zostanie przeznaczonych na renowację elewacji frontowej i północnej secesyjnej kamienicy przy ul. Roosevelta 2. Z kolei 120 tys. złotych posłuży sfinansowaniu remontu dachu w budynku przy ul. Krasińskiego 4a.

Wyremontowane zostaną także elementy budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29. 67 tys. złotych zostanie przekazanych na renowację stolarki okiennej.

Zmiany przejdą również kamienice na Łazarzu. 100 tys. złotych dofinansowania pozwoli poddać renowacji elewację frontową w budynku przy Rynku Łazarskim 7/Małeckiego 20. 112 tys. złotych z kolei zostanie wykorzystanych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrz oraz stolarki w kamienicy Margarety Grüder przy ul. Strusia 3-3a.

Świetność odzyska również elewacja kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 17. W ramach dofinansowania w wysokości 150 tys. złotych, wykonane zostaną ponad to prace przy jej balkonach, dachu oraz obróbki blacharskie.

Tę samą kwotę miasto przeznaczy na jedyny w mieście wiatrak z 1920 roku, który stoi przy ul. Milczańskiej 2.

110 tys. złotych otrzyma Gmina Wyznaniowa Żydowska. W tej kwocie zawrze się konserwacja i renowacja okien w budynku u zbiegu ulic Stawnej i Szewskiej. 17 tys. złotych miasto przekaże na izolację przeciwwilgociową piwnic w kamienicy przy Starym Rynku 48.

Zyskają również budynki sakralne. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary otrzyma 250 tys. złotych dotacji. Umożliwi to remont elewacji obiektu wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. 80 tys. złotych dofinansowania pomoże poddać konserwacji elewacje przykościelnej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej. Z kolei franciszkanie dostaną 50 tys. złotych na przeniesienie malowidła “Ukazanie się Świętej Trójcy św. Antoniemu” w świątyni przy ul. Franciszkańskiej.

100 tys. złotych otrzyma klasztor karmelitów bosych na kolejny etap remontu elewacji oraz więźby dachowej z wymianą pokrycia w kościele przy ul. Działowej. 20 tys. złotych trafi do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rocha. Pieniądze posłużą pracom konserwatorskim i restauratorskim witraży północnej ściany prezbiterium w kościele przy ul. św. Rocha.

100 tys. złotych umożliwi kontynucję remontu elewacji i naprawę dachu kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackiej 15. Dzięki 44 tys. złotych miejskiej dotacji, możliwa będzie też konserwacja zabytkowych drzwi w kościele ewangelicko-metodystycznym przy ul. Ogrodowej.