Wybierają kostkę na Stary Rynek. Jednocześnie pracują archeolodzy

Wizytówka Poznania zmieni się za sprawą odnowy płyty Starego Rynku. Obecnie prowadzone są wyprzedzające badania archeologiczne, których wykopy zabezpieczane są przy pomocy ważącej ponad 100 ton palownicy. Trwa również inwentaryzacja i selekcja kamiennej kostki – najlepsza wróci na Stary Rynek. Równolegle wykonawca kompletuje niezbędną dokumentację, by można było rozpocząć zasadnicze roboty budowlane.

 

Dzięki inwestycji spacerowicze, a wśród nich osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy rodzice z wózkami dziecięcymi, będą poruszać się po nowej, wygodnej nawierzchni wykonanej ze szlachetnych gatunków kamieni.

Zebrana z płyty Starego Rynku kostka trafia na teren magazynu ZDM, gdzie także testowo układane były różne warianty kostki, która docelowo będzie tworzyć nową nawierzchnię. Podczas aktualnie prowadzonych prac większość płyty jest niedostępna dla mieszkańców i turystów, wykonawca zachowuje jednak przejścia i chętni w dalszym ciągu mogą korzystać z oferty lokali gastronomicznych w rejonie inwestycji.

– Ta zdemontowana kostka, która będzie w najlepszym stanie, zostanie ponownie użyta. Przewidziana jest na niektórych uliczkach dochodzących do Starego Rynku oraz w środkowej części płyty, gdzie fragmenty pokryte starą kostką zostaną wkomponowane w nową nawierzchnię. Docelowy materiał kamienny został już wybrany, Miejski Konserwator Zabytków analizuje jeszcze kolor fug oraz sposób ułożenia rzędowej kostki – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Płyta Starego Rynku zostanie pokryta pięcioma różnymi gatunkami granitów bałtyckich, chodniki i krawężniki zostaną wykonane z granitu strzelińskiego. Opaski między krawężnikami a chodnikami oraz między chodnikami a elewacją budynków ułożone zostaną z mniejszych kostek – porfiru włoskiego (łupanego). 

W ostatnim czasie zdemontowano symboliczny pręgierz – został zabezpieczony przez Muzeum Archeologiczne i wróci na Stary Rynek po ułożeniu nowej nawierzchni. Pod fundamentem sprzed kilkudziesięciu lat archeolodzy znaleźli także ślady umocnienia pierwotnego pręgierza, którego oryginał jest przechowywany w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu.

Docelowo archeolodzy przebadają teren w miejscu planowanych zbiorników retencyjnych do głębokości 3,5-4 metrów. Taki wykop wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, dlatego na miejscu pracuje palownica, jedna z większych tego typu maszyn w Polsce. Waży ponad 100 ton i trafiła do Poznania ze Sztokholmu, gdzie wcześniej pracowała na barce. Zadaniem maszyny w tak trudnych warunkach jak historyczne centrum miasta, jest nawiercanie otworów pod pale, które posłużą jako zabezpieczenie wykopu pod dalsze badania archeologiczne. Maksymalna długość montowanych pali to 18 metrów. Prace rozpoczęły się od stanowiska przy budynku Wagi Miejskiej. Badania archeologiczne i działanie palownicy są ze sobą skoordynowane tak, by nie nachodziły na siebie. Po zabezpieczeniu wykopu archeolodzy będą mogli eksplorować stanowisko przy budynku Wagi Miejskiej, a równolegle palownica przeniesie się na nowe miejsce. Po długim weekendzie majowym przejedzie na wschodnią stronę płyty Starego Rynku, przed domki budnicze, gdzie wykona analogiczne zabezpieczenie wykopu.

Po zbadaniu pod kątem archeologicznym, w obu wykopach zostaną umieszczone zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Ten przy budynku Wagi będzie składał się z dwóch rur o średnicy 3 metrów. Drugi, przy Ratuszu, będzie tworzony z dwóch rur o średnicy 3,7 metra oraz jednej, metrowej. Ponadto powstaną dwa mniejsze zbiorniki, które będą zbierać deszczówkę służącą do podlewania zieleni.

Badania archeologiczne są także prowadzone między Odwachem a Arsenałem, w miejscach, gdzie przewidziane są podziemne śmietniki. Planowane są także podobne prace niedaleko Studzienki Bamberki, gdzie będzie podziemna toaleta. Planowany wykop także osiągnie ok. 4 metrów głębokości. Równolegle prowadzone są badania archeologiczne bezpośrednio przy Wadze Miejskiej, po których możliwa będzie kontynuacja prac związanych z izolacją fundamentów tego budynku. Z kolei w maju rozpoczną się także badania archeologiczne w tzw. trasach infrastruktury podziemnej, czyli miejscach, gdzie docelowo będzie m.in. sieć gazowa i kanalizacyjna.

W ramach nadchodzących robót powstanie nowa, równa nawierzchnia płyty Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Pojawi się też więcej roślin. Początkowo planowano trzy nowe wyspy zieleni z drzewami i siedliskami. By w sercu miasta było bardziej zielono, utworzona zostanie dodatkowa, czwarta wyspa w ul. Kurzanoga. Pozostałe trzy pojawią się po obu stronach Odwachu oraz przy budynku Wagi Miejskiej, przewidziana jest także zielona ściana przy zachodniej elewacji Galerii Arsenał.

Pod nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Zakres prac obejmuje również m.in. modernizację monitoringu miejskiego, rozbudowę podziemnej toalety publicznej oraz wykonanie iluminacji świetlnej.