Zmiany na liniach numer 154, 161, 186, 833 i 834

Jak informuje ZTM Poznań, od 4 maja będą obowiązywać zmiany w rozkładach jazdy, uwzględniające także dodatkowe kursy na liniach autobusowych numer 154, 161, 186, 833 i 834.

 

Zmiany wynikają z rosnącej frekwencji pasażerów na liniach podmiejskich łączących Poznań z Rokietnicą, szczególnie w porannym szczycie komunikacyjnym.

Zmiany od 4 maja:

Linia nr 156

– uruchomienie kursu o godz. 6:34 z pętli Krzyżowniki do Ogrodów,

– kurs o godz. 7:17 z Ogrodów do pętli Krzyżowniki będzie przyspieszony o 1 minutę (odjazd o godz. 7:16).

Linia nr 161

– kurs o godz. 6:30 z Ogrodów do pętli Krzyżowniki będzie przyspieszony o 15 minut (odjazd o godz. 6:15),

– kurs o godz. 6:49 z pętli Krzyżowniki do Ogrodów będzie przekształcony w kurs linii nr 156, odjazd o godz. 6:34,

– kurs o godz. 6:57 z Ogrodów do pętli Krzyżowniki będzie opóźniony o 5 minut (odjazd o godz. 7:02),

– kurs o godz. 7:15 z pętli Krzyżowniki do Ogrodów będzie opóźniony o 5 minut (odjazd o godz. 7:20)

– wprowadzony zostanie w dni robocze dodatkowy kurs o godz.: 22:07 z pętli Krzyżowniki.

Linia nr 186

– kurs o godz. 6:21 z pętli Kiekrz (wykonywany przez Rokbus) będzie przekształcony w kurs linii nr 834

Linia nr 833

– kurs o godz. 4:53 z Ogrodów do pętli Starzyny/Rynkowa będzie opóźniony o 10 minut (odjazd o godz. 5:03),

– kurs o godz. 5:33 z pętli Starzyny/Rynkowa do Ogrodów będzie przyspieszony o 13 minut (odjazd o godz. 5:20),

– uruchomienie kursu o godz. 5:50 z pętli Starzyny/Rynkowa do Ogrodów (wykonywany przez Rokbus),

– kurs o godz. 6:09 z pętli Starzyny/Rynkowa do Ogrodów będzie opóźniony o 6 minut (odjazd o godz. 6:15).

Linia nr 834

– kurs o godz. 4:07 z pętli Żydowo do Ogrodów będzie opóźniony 1 minutę (odjazd o godz. 4:08), autobus nie będzie już wjeżdżać na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy,

– uruchomienie kursu o godz. 6:00 z pętli Żydowo do Ogrodów (kurs wykonywany przez Rokbus) z wjazdem autobusu na pętlę Kiekrz i przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy),

– na kursie o godz. 22:52 z Ogrodów do pętli Żydowo autobus nie będzie wjeżdżać na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy (przyjazd na pętlę Żydowo 1 minutę wcześniej, tj. 23:39).

Pozostałe godziny odjazdów nie zmienią się.