Główne ryzyka, związane z inwestowaniem – jak sobie z nimi radzić?

Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej naszych rodaków decyduje się na zainwestowanie zgromadzonych pieniędzy. Dla jednych jest to sposób na spróbowanie swoich sił w nowym obszarze, jeszcze inni traktują to jako źródło zarobku lub po prostu lokatę kapitału. Nie ma jednak co kryć, że inwestowanie zawsze wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. O czym dokładnie mowa i jak sobie z nim radzić?

Główne ryzyka związane z inwestowaniem – jak sobie z nimi radzić?

Każdy medal ma dwie strony i podobnie wygląda sprawa, jeśli mówimy o działaniach inwestycyjnych. Decydując się na zainwestowanie pieniędzy musimy liczyć się z tym, że jest to nie tylko szansa na osiągnięcie zysku, ale również ryzyko, że coś pójdzie nie po naszej myśli. Warto przyjrzeć się temu nieco bliżej! 

Jak i gdzie inwestować oszczędności?

Akcje, obligacje, surowce, kryptowaluty, pary walutowe, fundusze ETF – to tylko niektóre instrumenty inwestycyjne, jakie wybierają Polacy. Nic w tym dziwnego, ponieważ w obecnych czasach inwestorem może zostać każdy, a sama procedura jest prostsza niż kiedykolwiek. Przed wejściem do tego świata warto jednak dokładnie zapoznać się z rządzącymi w nim zasadami lub po prostu skorzystać z usług doświadczonych pośredników. W tym kontekście można zaznaczyć, że kluczem do sukcesu okazuje się często wybór zaufanego i sprawdzonego brokera. Tutaj dostępna jest opinia o brokerze XTB, który cieszy się uznaniem wielu, doświadczonych, jak i początkujących, inwestorów. 

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem?

Każdy inwestor musi być przygotowany na wszelkiego typu zagrożenia, choć oczywiście nie można przewidzieć wszystkiego. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest ryzyko rynkowe, które wynika ze specyfiki samego rynku i wahania się cen poszczególnych instrumentów finansowych. Na uwagę zasługuje również ryzyko zmiany stóp procentowych, od wysokości których zależy na przykład wartość dłużnych papierów wartościowych. Szczególnie teraz nie można pomijać także ryzyka związanego z sytuacją polityczną, która ma wpływ na decyzje podejmowane przez emitentów, ale i samych inwestorów. W kontekście ostatnich wydarzeń ogromne znaczenie ma ryzyko walutowe oraz ryzyko makroekonomiczne, gdzie od koniunktury gospodarczej w danym kraju czy regionie zależą ceny rynkowe. 

Jak sobie z nim radzić?

Oprócz rodzajów ryzyka, które można przewidzieć, zdarzają się także sytuacje losowe. Poza tym najczęściej nakłada się na siebie wiele różnego typu zagrożeń, które oddziaływują na interesy inwestorów. Pojawia się więc pytanie, jak poradzić sobie w takich okolicznościach? Przede wszystkim należy posiadać konkretną strategię inwestycyjną, która jest jednak na tyle elastyczna, że inwestor może w każdej chwili zareagować na wydarzenia na rynku i zmienić kierunek. Na tej podstawie warto ustalić optymalną strukturę portfela, który powinien być jak najbardziej zdywersyfikowany. Kluczem do sukcesu w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek ryzyka jest po prostu zachowanie spokoju, trzymanie nerwów na wodzy i racjonalne podejście do tematu.  

Czy można zlikwidować ryzyko przy inwestowaniu? 

Ryzyko, podobnie jak zysk, jest nieodłącznym elementem inwestowania. W praktyce jedno nie istniałoby bez drugiego, a najważniejsze jest to, aby zachować balans i utrzymywać się na plusie. Ryzyka nie można zlikwidować, ale istnieją sposoby na to, aby w znacznym stopniu zminimalizować jego niekorzystny wpływ na nasz portfel. To dlatego tak istotne jest posiadanie solidnego, w pełni zautomatyzowanego i dające ogromne możliwości konta maklerskiego. W przypadku brokera XTB rachunek można założyć online w zaledwie kilka minut i od razu skorzystać z dostępu do międzynarodowego rynku inwestycyjnego. Wiele osób zastanawia się, czy mimo ryzyka, inwestowanie się opłaca? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie, konieczne jest wzięcie pod uwagę własnych oczekiwań i możliwości. Z całą jednak pewnością ryzyko nie powinno odstraszać od inwestowania, ponieważ stanowi jego część. Zazwyczaj ilość korzyści jest o wiele większa niż liczba i skala potencjalnych przeszkód, które mogą pojawić się na drodze.