Opłaty za gospodarkę odpadami będą wyższe o ponad 40%

Poznańscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkalnych. Zmiany dla m.in. sklepów, biur i firm będą obowiązywać od 1 lipca.

 

Jak wyjaśnia Urząd Miasta, nowe regulacje związane są ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą wprowadził rząd. Nowe stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych zostaną wprowadzone od 1 lipca, ponieważ czas na wprowadzenie zmian mija 30 czerwca 2022 roku.

„Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na zagospodarowanie odpadów. Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika wynika z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania

Jak dodają urzędnicy, regularnie zwiększa się także liczba odpadów, jakie są odbierane z nieruchomości. Jednocześnie podkreślają, że „przyjęta wysokość opłat stanowi tylko 41% wartości stawek maksymalnych określonych w ustawie, a więc jest na poziomie zdecydowanie niższym niż jej maksymalny wymiar.”

Wzrost zdecydowanie będzie odczuwalny dla portfeli przedsiębiorców – np. za pojemnik o pojemności 120l stawka wzrośnie z 6,35 zł do 11,10 zł. W przypadku 1100l opłata będzie to wzrost z 58,21 zł do 101,75 zł, a przy 8000l będzie to wydatek na poziomie 740 zł zamiast 423,33 zł.

Stawki dla mieszkańców na razie nie ulegną zmianie.