Poznańscy uczniowie będą mieć Rzecznika Praw Uczniowskich. Trwa konkurs, w którym zostanie wybrany

Miasto Poznań ogłosiło konkurs na Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. To inicjatywa będąca odpowiedzią na potrzeby poznańskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

O tym, że w Poznaniu działać będzie Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich pisaliśmy na naszym portalu w styczniu tego roku (tutaj). To odpowiedź na apele dzieci i młodzieży, przy wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Jaka będzie rola Rzecznika? Ma on przede wszystkim zajmować się upowszechnianiem wiedzy wśród poznańskich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji placówek w zakresie praw ucznia. Wśród jego zadań będzie także przeciwdziałanie naruszeniom tych praw w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

Jednocześnie Rzecznik ma m.in. być merytorycznym wsparciem dla młodzieży w zakresie praw uczniowskich, a także propagować działania mediacyjne w społeczności szkolnej. Zachęcać będzie też do współpracy samorządów uczniowskich z Młodzieżową Radą Miasta.

Rzecznik będzie mógł zapraszać do współpracy m.in. instytucje, organizacje i osoby, w szczególności specjalistów, ekspertów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych.

Rzecznik Praw Uczniowskich będzie pełnił swoją funkcję społecznie, czyli bez wynagrodzenia z tego tytuły. Zostanie wyłoniony w drodze konkursu, który właśnie ogłosiło Miasto i który potrwa do 27 maja. Oferty należy składać poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego online.