Problem ubóstwa energetycznego kluczowy w walce ze smogiem w Poznaniu?

Czy ubóstwo energetyczne przyczynia się do powstawania smogu w Poznaniu? Miejski radny Andrzej Rataj uważa, że Miasto powinno przyjrzeć się problemowi, jeśli chce skutecznie walczyć o dobrą jakość powietrza w stolicy Wielkopolski.

 

Smog od lat jest dużym problemem w Poznaniu, który coraz częściej znajduje się na wysokich pozycjach w światowych rankingach miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w danym dniu. Jednocześnie coraz więcej mieszkańców zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie wiążą się z tym zjawiskiem, w tym przede wszystkim dolegliwości zdrowotnych, chorób i mniejszego standardu życia.

Miejski radny Andrzej Rataj zwrócił się z interpelacją do prezydenta Poznania w związku z ubóstwem energetycznym w mieście, które jego zdaniem ma znaczący wpływ na jakość powietrza. W piśmie przytacza oficjalne dane, z których wynika, że ok. 70% smogu w stolicy Wielkopolski powstaje w wyniku tzw. niskiej emisji, która pochodzi z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, w tym węglem lub drewnem.

Zauważa jednocześnie, że mało mówi się o samym ubóstwie energetycznym, a więc sytuacji, w której gospodarstwo domowe z przyczyn finansowych, nie jest w stanie zapewnić sobie ogrzewania potrzebnego do uzyskania temperatury pozwalającej na swobodną egzystencję człowieka. W takich sytuacjach mieszkańcy najczęściej dogrzewają się poprzez spalanie niskiej jakości paliwa czy nawet śmieci i tworzyw sztucznych.

Choć w Poznaniu od lat dostępne są miejskie programy związane z dofinansowaniem wymiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny, to nie rozwiązują one problemu ubóstwa energetycznego. Jednorazowa dotacja pozwalająca na zmianę pieca nie jest wystarczająca dla części mieszkańców. Paliwo do urządzeń bardziej ekologicznych jest o wiele droższe, niż materiały sprzyjające niskiej emisji, przez co mieszkańców nie stać na ich zakup. Z tego powodu część poznaniaków nie decyduje się na wymianę pieca.

Zdaniem radnego, istotne jest zwalczanie problemu ubóstwa poprzez stworzenie programów umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego dla osób, których nie stać na ogrzewanie ekologiczne.

„Może to budzić kontrowersje, jednakże mając na uwadze dobro wyższe, jakim jest poprawa jakości powietrza, warto przystąpić do odpowiednich działań. Rozwiązania takie są stosowane w innych miastach w Polsce. Powinno się wprowadzić odpowiednie rozwiązania systemowe również w Poznaniu, nawet pomimo znacznych nakładów finansowych, ponieważ jest to istotne dla życia, zdrowia i komfortu każdego mieszkańca naszego miasta.” – zauważa Andrzej Rataj w interpelacji do prezydenta Poznania

Radny poprosił prezydenta o odpowiedzi na pytania o działania, jakie podejmowało Miasto w ostatnich latach w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego, a także jakie są planowane działania w tym zakresie. Obecnie czeka na odpowiedź ze strony prezydenta.