Wegańskie jedzenie w poznańskich szkołach i przedszkolach?

Czy w stołówkach poznańskich placówek oświatowych jest dostępne jedzenie dla dzieci i młodzieży preferujących jedzenie wegańskie? Czy zostanie wprowadzone w najbliższym czasie? Zdaniem miejskiej radnej, opcje wyboru powinny być dostępne.

 

Dorota Bonk-Hammermeister zwróciła się do prezydenta z interpelacją, w której pyta o dostępność wegańskich posiłków w stołówkach poznańskich przedszkoli i szkół. Jak zauważa, z roku na rok zwiększa się liczba osób odchodzących od spożywania mięsa, co obejmuje także dzieci i młodzież. Wskazała, że m.in. Unia Europejska w przyjętych strategiach zauważa konieczność zmian nawyków żywieniowych i zmniejszenie konsumpcji mięsa mając na uwadze ochronę ekosystemu oraz zdrowie ludzi.

Miejska radna chce wiedzieć czy Miasto podejmuje lub planuje podjąć działania mające na celu zwiększenie dostępności wegańskich produktów w placówkach oświatowych. Jej zdaniem powinno to być rozwiązanie na poziomie zadań systemowych. W ten sposób zapewni się dostęp we wszystkich placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań.

Jednocześnie radna pyta, w jaki sposób działania miejskie w zakresie opcji wyboru w stołówkach korelują z programami i strategiami miejskimi i unijnymi dotyczącymi m.in. ochrony klimatu, równości dostępu czy też zrównoważonego żywienia w placówkach oświatowych.

Dorota Bonk-Hammermeister w interpelacji spytała również, czy istnieją akty prawne, które uniemożliwiają wprowadzenie wegańskich posiłków w stołówkach, bufetach i automatach na terenie przedszkoli i szkół w mieście oraz jakie procedury musiałyby być zmienione, by umożliwić dostęp do opcji wege w placówkach oświatowych.

Na razie nie udzielono odpowiedzi na pytania radnej.