Co dalej ze Sceną Roboczą? Decyzja Miasta stawia jej działalność pod znakiem zapytania

Po tym, jak Miasto Poznań zdecydowało się przekazać budynek dawnego kina Olimpia Akademii Muzycznej, dalsza działalność Sceny Roboczej stanęła pod dużym znakiem zapytania. Pozbawiona siedziby instytucja, która w tym roku świętuje 10-lecie istnienia zaapelowała o uregulowanie sytuacji lokalowej, co umożliwiałoby jej kontynuację działalności.

 

Scena Robocza od 10 lat funkcjonuje nie tylko w przestrzeni kulturalnej miasta, ale także świadomości mieszkańców. W ramach swojej działalności wyprodukowała 40 premier i niemal tysiąc innych wydarzeń, takich jak warsztaty, spektakle, wystawy, koncerty czy działania edukacyjne. Buduje Społeczne Miejsce Kultury, które cieszy się dużą popularnością i zaufaniem ze strony lokalnej społeczności.

Instytucja znana jest ze współpracy z niezależnymi artystami, grupami teatralnymi, grupami aktywistycznymi i mniejszościowymi, osobami niepełnosprawnymi, szkołami, studentami i innymi podmiotami. Udostępnia także przestrzeń i zaplecze dla innych inicjatyw społecznych i kulturalnych.

Scena Robocza funkcjonuje w budynku dawnego kina Olimpia, który niedawno Miasto Poznań przekazało w formie darowizny Akademii Muzycznej. Jak wskazuje zespół Sceny, przez wiele miesięcy zapewniano, że status siedziby Sceny Roboczej jest nienaruszalny, a relacje z Akademią Muzyczną będą oparte o współistnienie. Okazuje się jednak, że podczas negocjacji nie przedstawiono warunków, które umożliwiłyby dalsze funkcjonowanie instytucji w dotychczasowym kształcie.

Zespół nie kryje swojego rozczarowania, które wyrażono w liście otwartym do poznańskich władz i społeczności.

„Przekazanie budynku byłego kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej pozbawia nas nie tylko siedziby, ale i fundamentalnego bezpieczeństwa w planowaniu i prowadzeniu dotychczasowej działalności” – wskazano w liście

Zaapelowano do władz Miasta o „podjęcie niezwłocznych działań”, których celem będzie uregulowanie sytuacji lokalowej Sceny Roboczej, a także stworzenie bezpiecznych warunków pozwalających na dalszą realizację programu Społecznego Miejsca Kultury Scena Robocza.

Jednocześnie poproszono o wyraz wsparcia ze strony mieszkańców, by pokazać, jak istotne jest dalsze funkcjonowanie Sceny.