Od przyszłego tygodnia poszerza się zakres prac na Starym Rynku.

Poszerza się zakres prac prowadzonych na Starym Rynku. Wiąże się to z wprowadzeniem od wtorku, 14 czerwca, zapowiadanych wcześniej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, zmian w organizacji poruszania po jego terenie oraz po ulicach do niego dochodzących.

Wykonawca kończy rozbiórkę chodników i krawężników na zachodniej pierzei Starego Rynku, po czym przystąpi do zdejmowania nawierzchni na pierzei południowej oraz ulic odchodzących od płyty (poza ul. Paderewskiego i Wielką) do pierwszych przecznic. Te odcinki ulic odchodzących od Starego Rynku będą zamknięte dla ruchu kołowego. Ciągi komunikacyjne dla pieszych zostaną utrzymane.

Na płycie Starego Rynku wkrótce rozpoczną się roboty związane z renowacją sieci wodociągowej i przebudową sieci gazowej. Kontynuowane będą także prace archeologiczne m.in. w miejscach przeznaczonych pod zbiorniki retencyjne, separatory, śmietniki podziemne i trafostację. 

W związku z poszerzaniem zakresu robót konieczne będą kolejne wygrodzenia, w tym także części pieszych. Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku będą tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Wejścia do wszystkich restauracji będą dostępne dla turystów i mieszkańców. Mimo trwających robót, klienci w dalszym ciągu będą mogli więc korzystać z oferty gastronomicznej okolicznych lokali. Piesze ciągi komunikacyjne będą zmieniać położenie wraz z postępem prac.

Ruch pojazdów związanych z budową będzie odbywał się po wydzielonych trasach. Przypominamy, że dostawcy nie będą mieli możliwości wjazdu na płytę Starego Rynku i powinni korzystać z dedykowanych kopert do rozładunku towaru na sąsiednich ulicach.

Związane z budową pojazdy wielkogabarytowe (powyżej 3,5 tony) będą poruszały się ul. Paderewskiego oraz ul.Wielką. Na placu budowy na Al. Marcinkowskiego wyznaczony zostanie dodatkowy plac przeznaczony wyłącznie do przejazdów oraz obsługi pojazdów wielkogabarytowych jadących do Starego Rynku bądź z niego wracających.

W trakcie prac ul. Wielka będzie dostępna dla ruchu kołowego. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ pojazdy obsługujące budowę jako jedyne będą mogły poruszać się nią także w kierunku ul. Garbary.

Mimo, że na wylocie ul. Wielkiej w ul. Garbary obowiązywał będzie nakaz jazdy w prawo, pojazdy wielkogabarytowe będą mogły skręcać w lewo przy pomocy ręcznego sterowania ruchem. W związku z tym będzie musiał się zmienić sposób parkowania. Na odcinku od ul. Garbary do ul. Szewskiej umożliwione zostanie parkowanie po obu stronach jezdni ul. Wielkiej.

Na czas robót zlikwidowane zostanie miejsce parkingowe dla dostaw na południowej stronie ul. Wielkiej pomiędzy ulicami Ślusarską i Klasztorną. W zamian tymczasowe miejsca powstaną po drugiej stronie ulicy oraz na ul. Szewskiej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót i poruszanie się tylko wyznaczonymi trasami.