Łapówki za odrolnienie ziemi i korzystny zakup nieruchomości – poznańskie CBA zatrzymało podejrzanych

Funkcjonariusze poznańskiej CBA prowadząc śledztwo w sprawie przypadków odrolnienia i preferencyjnego zakupu nieruchomości w zamian za łapówkę zatrzymali cztery osoby. Wśród podejrzanych są komornik sądowy i przedsiębiorcy.

 

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Jak wynika z zebranego przez śledczych materiału, trzech wielkopolskich przedsiębiorców, którzy działali wspólnie i w porozumieniu, powoływało się przed innym przedsiębiorcą na wpływy Miasta i Gminy Września, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrześniu oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie możliwości szybkiego i pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odrolnienie nieruchomości, a także zapewnienie preferencyjnego zakupu nieruchomości, która miała zostać zlicytowana na licytacji komorniczej.

„Przysługa” miała swoją cenę – zysk z tytułu późniejszych transakcji na nieruchomości.

Podczas prowadzonego postępowania śledczy ustalili także, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni przyjął obietnicę korzyści majątkowej w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców. Miało być to „wynagrodzeniem” w zamian za odwołanie licytacji wartej 6,5 ml złotych nieruchomości.

Bazując na zgromadzonym materiale dowodowym podjęto decyzję o zatrzymaniu podejrzanych. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze poznańskie delegatury CBA, którzy zatrzymali cztery osoby – komornika oraz trzech przedsiębiorców. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu kontaktowania się oraz dozoru policyjnego.