Na Starym Rynku odkryto rury wodociągowe sprzed 400 lat

Na Starym Rynku trwają prace związane z przebudową starorynkowej płyty. W związku z inwestycją prowadzone są również badania archeologiczne. Odkryto tam m.in. drewniane rury wodociągowe sprzed ok. 400 lat.

 

Badania archeologiczne prowadzone są od dłuższego czasu. Obecnie obejmują rejon m.in. miejsc, w których powstaną zbiorniki retencyjne, separatory, toaleta podziemna, trafostacja czy podziemne śmietniki. Podczas wykopalisk nie brakuje ciekawych odkryć. Kilku z nich dokonano w ostatnim czasie.

Pod płytą Starego Rynku odkryto drewniane rury wodociągowe, które zdaniem ekspertów prawdopodobnie pochodzą z XVII wieku. To właśnie w tamtych czasach wszelkie instalacje wodne drążone były wewnątrz szerokich pni drzew.

Jak to się stało, że przetrwały do XXI wieku? Ułatwił to fakt, że leżały w lekko wilgotnym gruncie. Dokładny okres pochodzenia ma zostać określony podczas badań dendrochronologicznych, którym zostanie poddana pobrana próbka rury.

Nieco młodszym odkryciem jest to w centralnej części Starego Rynku, między Galerią Arsenał i Odwachem, gdzie archeolodzy dotarli do dawnej stacji transformatorowej, która zasilała tramwaje jeżdżące w przeszłości po Starym Rynku.

Podczas prac odkopano obiekt przypominający zbiornik, który do połowy był wypełniony wodą. Pod nadzorem archeologów została ona wypompowana, a następnie w środku umieszczono kamerę. Okazało się, że wewnątrz widoczne są fragmenty odciętych kabli.

Pomieszczenie ma ok. 14 metrów długości, 8 metrów szerokości i jest wysokie na 5 metrów. Prawdopodobnie były tam umieszczone dwa duże transformatory do zasilania tramwajów.

Na podstawie dokumentów ustalono, że pomieszczenie wybudowano w 1931 roku i sfinansowano z funduszy elektrowni miejskiej.

Pomieszczenie zostanie teraz prawdopodobnie uszczelnione, by uniknąć ponownego zbierania się w nim wody, a następnie zasypane.