Poznański producent kosmetyków znanych marek ukarany przez UOKiK

Poznański producent kosmetyków znanych marek został ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zatory płatnicze. Postępowanie wykazało, że Beiersdorf Manufacturing Poznań wygenerowało zatory w wysokości 10 mln złotych.

 

UOKiK wydał dziś komunikat o ukaraniu trzech polskich firm, w tym jednej z Poznania, w związku z tworzeniem zatorów płatniczych w Polsce poprzez nieterminowe płatności.

Jak wykazało postępowanie Urzędu, poznańska firma Beiersdorf Manufacturing Poznań jako producent kosmetyków marki Nivea i Eucerin stworzyła zator w wysokości 10 mln złotych.

Prezes UOKiK podjął decyzję o nałożeniu na producenta kary w wysokości 35 tysięcy złotych. Kwota ta jest ustalana na podstawie skali wygenerowanych zatorów i długości opóźnień w zapłacie.

„Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców. Firmy regularnie opóźniające się z zapłatą kontrahentom finansują swoją działalność kosztem innych, często dużo mniejszych przedsiębiorców. Takie praktyki nie tylko wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców doświadczających takich opóźnień, ale również generując koszty związane z windykacją takich należności czy koniecznością zapewnienia sobie dodatkowych źródeł finansowania. Trudno mówić o rozwoju, gdy trzeba poszukiwać pieniędzy na przetrwanie bowiem dłużnik nie płaci w umówionym terminie. Szczególnie jeśli podmiot oczekujący na spłatę należności należy do sektora MŚP i koszty powstałego zatoru są dla niego proporcjonalnie większe niż te ponoszone przez duże firmy” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny