Rusza przebudowa ul. Miłosza

W poniedziałek rozpoczynają się prace związane z budową ul. Miłosza. Użytkownicy zyskają nową nawierzchnię, chodniki, miejsca postojowe i wyniesione skrzyżowania.

 

Inwestycja będzie prowadzona na odcinku od ul. Literackiej do torów kolejowych. W ramach prac na 350-metrowym fragmencie pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, która zastąpi starą, zniszczoną i dziurawą. Wybudowane zostaną chodniki wzdłuż ulicy, co poprawi bezpieczeństwo, a także miejsca postojowe, dzięki czemu parkowanie zostanie uporządkowane. Powstaną również nowe zjazdy do posesji.

Ulica zyska kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Kanał deszczowy ma zyskać także pobliska ul. Stachury. Wybudowane zostanie oświetlenie uliczne.

Skrzyżowania na przebudowywanym odcinku zostaną wyniesione, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w okolicy, poprzez zmuszenie kierowców do zmniejszenia prędkości jazdy.

Podczas rozpoczynających się dziś prac budowany odcinek ul. Miłosza zostanie zamknięty dla ruchu kołowego, choć możliwy będzie dojazd do posesji. Dla pojazdów jadących do posesji przy ul. Grochowiaka ulicą Paukszty utrzymana będzie możliwość przejazdu przez skrzyżowanie z ul. Miłosza.

Z podobnej możliwości będą mogli korzystać kierowcy jadący ul. Lema w kierunku ul. Herberta. Ulica Kaczmarskiego w stronę ronda Czapskiego będzie ulicą bez przejazdu, podobnie jak odchodzące od niej ulice Kisielewskiego i Herlinga – Grudzińskiego.

Znaki informują o wyznaczonych objazdach.

Na ul. Literackiej, na skrzyżowaniu z ul. Miłosza zostanie wprowadzone zwężenie, natomiast ruch pieszych zostanie skierowany na drugą stronę ulicy. Z ul. Literackiej możliwy będzie skręt w ul. Miłosza wyłącznie dla mieszkańców ul. Twardowskiego.