Ranking najlepszych polskich uczelni Perspektywy 2022 – jak wypadły poznańskie uczelnie?

Znany jest już najnowszy ranking uczelni akademickich Perspektywy 2022. Najwyżej sklasyfikowano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, choć i on nie znalazł się na podium ogólnopolskiej klasyfikacji. Jak poradziły sobie pozostałe uczelnie i jak wypadły w poszczególnych kategoriach?

 

Ranking przygotowywany jest w oparciu o określone kryteria i obejmuje jedynie te uczelnie, które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych oraz minimum dwa roczniki absolwentów.

Pod uwagę brane są takie kryteria jak:

prestiż (12%), w tym ocena przez kadrę akademicką, czyli liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej oraz uznanie międzynarodowe, czyli pozycja uczelni w światowych rankingach akademickich

ekonomiczne losy absolwentów (12%) – wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2015-2019)

potencjał naukowy (15%) – w tym ocena parametryczna, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne i uprawnienia doktorskie

innowacyjność (8%) – czyli liczba patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą

efektywność naukowa (28%) – składa się na nią efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, FWCI, FWVI oraz Top 10

warunki kształcenia (10%) – a więc dostępność kadr wysokokwalifikowanych i akredytacje

umiędzynarodowienie (15%) – liczba studentów cudzoziemców, programy studiów w językach obcych, liczba osób studiujących w językach obcych, ICI, uczestnictwo w uniwersytecie europejskim, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska studenckiego

W ogólnym rankingu uczelni akademickich 2022 spośród poznańskich uczelni najlepiej wypadł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zajął 4. miejsce, czyli tę samą pozycję co rok wcześniej.

Kolejną uczelnią jest sklasyfikowany na 16. pozycji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a dalej, na 23. miejscu sklasyfikowano Politechnikę Poznańską. Na 26. pozycji znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a na 28. uplasował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Ostatnimi poznańskimi uczelniami uwzględnionymi w rankingu są Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu sklasyfikowane na miejscach 71-80.

W klasyfikacji uniwersytetów, poznański UAM zajął trzecie miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Tę samą pozycję zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w kategorii uczelni ekonomicznych, plasując się za Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Lepiej w swojej kategorii poradził sobie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który wśród uczelni rolniczych został wyprzedzony jedynie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Słabiej wypadły Politechnika Poznańska sklasyfikowana na 7. miejscu wśród uczelni technicznych oraz Akademia Wychowania FIzycznego w Poznaniu, która w swojej kategorii zajęła czwarte (akademie wychowania fizycznego), ale zarazem przedostatnie miejsce w rankingu.