Cztery obszary Poznania z propozycjami nowych planów zagospodarowania. MPU prowadzi konsultacje społeczne

Do końca czerwca Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizuje spotkania w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech obszarów. Pierwsze z nich, dotyczące północnej części osiedla Bolesława Chrobrego odbędzie się 23 czerwca. Transmisja na platformie Zoom.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” w Poznaniu dotyczy części Piątkowa. W sąsiedztwie tego obszaru zlokalizowane są tereny zieleni oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i oświatowa. Granice projektu obejmują obszar o powierzchni około 1,8 ha (w tym XV Liceum Ogólnokształcące wraz z boiskami sportowymi oraz fragment drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi).

Sporządzenie i uchwalenie mpzp “Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” pozwoli m.in. na rozbudowę budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji, a tym samym umożliwi racjonalne wykorzystanie zasobu lokalowego usług oświatowych oraz pozwoli na budowę budynku internatu szkolnego. 

23 czerwca o godz. 17:00, w ramach drugiego etapu konsultacji, odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące tego projektu. W spotkaniu można wziąć udział korzystając z linku do platformy Zoom lub logując się do aplikacji przy pomocy id (Meeting ID: 989 6837 2279)i hasła  (680707).

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp “Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” potrwają do 7 lipca 2022 r.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Jeszcze w czerwcu odbędą się trzy inne spotkania poświęcone projektom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 27 czerwca – rejon ulic R. Dmowskiego i Góreckiej; 28 czerwca – rejon ulic Bóżnicza i Północna (sąsiedztwo Starej Rzeźni); 30 czerwca – ulica Karpiej. 

Szczegóły dotyczące wszystkich spotkań konsultacyjnych można znaleźć na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej