Czy w poznańskich lasach przybędzie miejsc do organizacji ogniska?

Ciepłe dni zachęcają do spędzania czasu na dworze i spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Lato kojarzy się także z opowieściami przy ognisku, śpiewaniem piosenek czy rozmów ze znajomymi. Czy w Poznaniu są miejsca, w których można rozpalić ognisko i kiedy można to robić? Czy Zakład Lasów Poznańskich ma plany w zakresie rozbudowy miejsc na ogniska?

 

W Poznaniu znajduje się ponad 2,5 tysiąca ha lasów komunalnych. Co roku wielu poznaniaków zastanawia się, czy są to miejsca, w których mogą w legalny sposób rozpalić ognisko, a jeśli nie w lesie, to czy jest taka możliwość na jednej z licznych polan w mieście.

Sprawą zainteresował się radny miejski Andrzej Rataj, który wystosował interpelację do prezydenta Poznania.

Radny spytał o możliwości korzystania z polan leśnych i miejsc na ognisko w poznańskich lasach komunalnych, a także w jaki sposób dochowywane są zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego na polanach leśnych i miejscach na ognisko w lasach komunalnych Miasta Poznania i jak wygląda organizacja ogniska na miejskich terenach od strony technicznej. Spytał także o plany miasta w zakresie udostępniania infrastruktury w tym zakresie.

Odpowiedzi udzielił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, który wskazał, że w lasach komunalnych na terenach miasta znajduje się 35 polan śródleśnych, w tym 5 lokalizacji miejsc na ognisko.

– Strzeszynek: przy drodze rowerowej do Kiekrza, przed Jeziorem Strzeszynek
– Zieliniec: polana przy Jeziorze Swarzędzkim, przy drodze rowerowej do Uzarzewa
– polana przy leśniczówce Zieliniec

W tych punktach możliwe jest rozpalanie ognisk dla celów prywatnych, bez charakteru komercyjnego. Opał należy zorganizować we własnym zakresie, konsultując się wcześniej z leśniczym – podobnie jak chęć organizacji ogniska. Uzgodnień można dokonać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, pod numerami telefonów: Strzeszynek – tel. 512-386-975, Zieliniec – tel. 512-387-207.

Co ważne, w sytuacji, gdy ogłoszony jest duży i średni stopień zagrożenia pożarowego, obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.

W wyznaczonych miejscach nie obowiązują rezerwacje, co oznacza, że są one udostępniane na podstawie wzajemnego uzgadniania osób, które zamierzają z nich korzystać w tym samym czasie. Organizatorzy ognisk muszą także zapewnić wodę do ugaszenia ich we własnym zakresie. Obowiązuje również obowiązek posprzątania terenu po zakończeniu korzystania z danego miejsca.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z miejsc na ognisko na terenach dzierżawionych, na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi dzierżawcami. Są to punkty na Dębinie, przy punkcie gastronomicznym oraz Marcelinie, przy leśniczówce.

W zakresie zasad bezpieczeństwa, jak przypomina wiceprezydent obowiązują te określone na tablicach regulaminowych przy głównych wejściach do lasów. W przypadku wykroczeń na terenie lasów komunalnych interwencję przeprowadzają funkcjonariusze straży miejskiej, ponieważ Zakład Lasów Poznańskich nie posiada Straży Leśnej.

Mariusz Wiśniewski przyznał także, że z uwagi na zmiany klimatyczne i coraz częściej występujących, coraz dłuższych okresów susz, a tym samym zwiększonego ryzyka pożarowego w lasach, Zakład Lasów Poznańskich nie przewiduje rozbudowy miejsc na ogniska.