Zniszczony mur oporowy przechodzi remont. Jak wzmacniana jest konstrukcja?

Trwają prace związane ze wzmacnianiem konstrukcji muru oporowego na lewym brzegu Warty, który powstrzymuje osuwanie się grunty. Obecna konstrukcja jest dość stara i zniszczona i wymaga renowacji, by móc dalej w skuteczny i bezpieczny sposób spełniać swoją funkcję. W ramach prac wzmocnione zostanie także dno rzeki w tym rejonie.

 

Mur oporowy jest istotny dla zabudowań i infrastruktury na lewym brzegu Warty. Znajduje się na terenie miejskim, w okolicy przepompowni na Garbarach. Obecna konstrukcja jest mocno zdegradowana.

W ramach prac podwodna część muru, która składa się z drewnianych elementów zostanie wzmocniona konstrukcją stalową. Przestrzeń między starą a nową ścianką zostanie wypełniona betonem, co będzie znacznym wzmocnieniem, a zarazem poprawą stateczności muru. Stalowa ścianka przejmie parcie gruntu w dolnej części nabrzeża.

W ramach prac dno warty wzdłuż muru zostanie umocnione pasem z kamienic, co ma zapobiec podmywaniu konstrukcji.

Prace obejmą także część nadwodną muru, gdzie skorodowane i mocno zniszczone odbojnice zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną zamontowane nowe z drewnianymi elementami.

Charakterystyczne ceglane ściany, które wpisały się w krajobraz będą oczyszczone, a ubytki uzupełnione materiałem podobnym do pierwotnego.

Stalowe elementy muru, czyli m.in. dźwigary i pierścienie cumownicze także zostaną oczyszczone, a następnie zabezpieczone przed korozją.

W ramach prac odtworzona będzie drabina zejściowa, a wykonawca zagospodaruje teren wzdłuż muru, dogęszczając także grunt, zakładając trawniki i sadząc krzewy.

Prace rozpoczęły się w czerwcu i obecnie obejmują podwodną część muru. Wykonawca wbija stalowe ścianki przy pomocy specjalistycznego dźwigu. W następnym etapie przejdzie do części nadwodnej, do czego będzie wykorzystywał m.in. wiszące rusztowania.