Poznaniak wśród patronów roku 2023

Wśród patronów roku 2023 znalazł się Paweł Edmund Strzelecki. Wybitny podróżnik urodził się w Głuszynie, która obecnie jest częścią Poznania. Oprócz Strzeleckiego Sejm wybrał także Wojciecha Korfantego, Aleksandra Fredro, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego.

 

Paweł Edmund Strzelecki urodził się 1797 roku w Głuszynie (obecnie część Poznania). Wychowywał się w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Był podróżnikiem, badaczem, odkrywcą i filantropem. Jako pierwszy Polak okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych.
 
Jego podróż rozpoczęła się w 1834 r. i trwała przez kolejne dziewięć lat. Wyprawę rozpoczął od terenów Ameryki Północnej. Następnie zajął się badaniami w Brazylii, Urugwaju i Chile. Kolejnym etapem podróży były Polinezja, Hawaje, Australia, Nowa Zelandia oraz Tasmania.
 
Na terenie Australii dokonał kilku ważnych odkryć. Zajmował się Wielkimi Górami Wododziałowymi, a najwyższemu szczytowi kontynentu nadał nazwę Mount Kościuszko. Strzelecki odkrył również ważny rejon rolniczy (Gippsland) oraz Dolinę Latrobe.
Po zakończeniu wyprawy opublikował wyniki swoich badań i osiadł w Wielkiej Brytanii. Paweł Edmund Strzelecki zmarł w 1873 roku w Londynie. W 1997 roku jego prochy sprowadzono do Poznania – są złożone w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha.
 
W 2023 roku przypada 150. rocznica śmierci wybitnego badacza.