Wybrano nową dyrektor Biblioteki Raczyńskich

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Biblioteki Raczyńskich. Komisja konkursowa wybrała Katarzynę Kamińską, a rekomendacja została przyjęta przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania.

 

Wraz z końcem sierpnia Anna Gruszecka przestanie pełnić funkcje dyrektor Biblioteki Raczyńskich, dlatego kilka miesięcy temu ogłoszono konkurs, w ramach którego miał zostać wybrany jej następca lub następczyni. Do drugiego etapu komisja konkursowa zakwalifikowała sześć osób spełniających wymogi formalne.

Ostatecznie zarekomendowano na to stanowisko Katarzynę Kamińską, która od 2012 roku pełniła funkcję dyrektorki Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Podczas aplikacji na nowe stanowisko zaproponowała m.in. stworzenie Strategii Rozwoju Biblioteki Raczyńskich, w której uwzględnione zostaną wyzwania związane z popularyzacją i rozwojem czytelnictwa, animacji kultury czy też edukacji kulturowej. Zaproponowała prowadzenie dialogu zarówno z partnerami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi oraz działania związane z infrastrukturą ponad 30 filii bibliotecznych i muzeów będących częścią majątku Biblioteki Raczyńskich.

Prezydent Poznania zaaprobował werdykt komisji konkursowej, a tym samym Katarzyna Kamińska została nową dyrektorką instytucji. Kadencja osoby pełniącej tę funkcje wynosi od 3 do 7 lat. W przypadku Katarzyny Kamińskiej podjęto decyzję o siedmioletniej kadencji. Oznacza to, że wprowadzi Bibliotekę Raczyńskich w kolejne stulecie działalności, ponieważ w 2029 roku biblioteka będzie obchodzić 200. rocznicę istnienia.