Z korzyścią dla kierowców i okolicznych mieszkańców. Zakończono przebudowę ul. Mleczowej

Zyskali nie tylko kierowcy, ale i okoliczni mieszkańcy – ulica Mleczowa została przebudowana i zamiast kurzącej się i nierównej drogi gruntowej jest już utwardzona i odpowiednie odwodnienie.

 

Do tej pory ul. Mleczowa na odcinku od skweru mjr. R. Marszałka do drogi wewnętrznej miała charakter gruntowy. Z tego powodu nie tylko było w niej wiele dziur i nierówności, ale także obniżał się komfort okolicznych mieszkańców, ponieważ w czasie ciepłych dni unosił się kurz, a przy opadach deszczu tworzyło się błoto i dziury.

W ramach zakończonej już inwestycji wybudowano nawierzchnię z kostki. Zadbano także o odpowiednie odwodnienie budując kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego.

Droga została objęta również strefą zamieszkania, co oznacza, że piesi mogą poruszać się całą jej szerokością mając pierwszeństwo przed pojazdami.

Inwestycja poprawiła komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu, a także komfort życia okolicznych mieszkańców.