Co z Kładką Berdychowską?

Po raz kolejny powraca temat Kładki Berdychowskiej. Budowę mostu planowano już kilka lat temu, lecz do tej pory nie doszła ona do skutku. W pierwszym przetargu nie udało się wyłonić zwycięzcy. Miasto jednak nie rezygnuje z tego pomysłu.

 

W pierwszym przetargu na realizację projektu oczekiwania firm budowlanych znacznie przewyższały możliwości Miasta, które na ten projekt zamierzało przeznaczyć około 100 milionów złotych. Najtańsza oferta wiązała się natomiast z kosztem ponad 150 milionów. Wiele wskazuje na to, że urzędnicy zdecydują się na kolejny przetarg, o czym informuje Radio Poznań.

Poznań otrzymał dofinansowanie z rządowego programu “Polski Ład”, na realizację inwestycji. Pieniądze muszą zostać przeznaczone na Kładki Berdychowskiej – nie mogą być użyte w innym celu. W przypadku braku budowy kładki, fundusze przepadną.

Przedstawiciele miasta mają nadzieję na to, że firmy przedstawią korzystniejsze oferty i ostatecznie dojdzie do realizacji projektu. Przetarg ma być ogłoszony wkrótce.

Kładka Berdychowska miałaby połączyć okolice Kampusu Politechniki Poznańskiej z południową częścią Ostrowa Tumskiego oraz lewobrzeżną częścią Poznania.