Płyty ażurowe pojawią się na kolejnych ulicach na Umultowie

Zgodnie z zapowiedziami na ul. Wrotyczowej i Anyżowej rozpoczynają się prace związane z przebudową nawierzchni, która zostanie ułożona z płyt ażurowych. Dzięki temu jezdnia będzie utwardzona, a droga będzie miała zapewnione odpowiednie odwodnienie.

 

Drogi gruntowe zwykle są doraźnie równane i utwardzane. Nie na wszystkich można obecnie wprowadzić trwalsze rozwiązania, dlatego miasto zdecydowało się rozpocząć projekt związany z płytami ażurowymi. Ta przejściowa propozycja zapewnia lepszy komfort użytkowników dróg, a jednocześnie nie oznacza problemów związanych z inwestycjami w przyszłości ani nie wymaga tak dużych nakładów finansowych.

Obecnie rozpoczynają się prace na kolejnych dwóch ulicach na Umultowie. Roboty na ul. Wrotyczowej już ruszyły, a na Anyżowej trwają ostatnie przygotowania i sprzęt budowlany wjedzie tam w przyszłym tygodniu.

W ramach inwestycji na obu ulicach powstanie nawierzchnia z płyt ażurowych o szerokości 3,6 metra. Pozostałe 1,4 metra będzie wyłożone kostką betonową, co zapewni lepszy komfort np. podczas poruszania się rowerami czy pieszo.

Rozwiązanie poprawi komfort użytkowania drogi, jednocześnie zapewniając odpowiednie odwodnienie. To także mniej uciążliwości w postaci kurzu i błota dla okolicznych mieszkańców.

Prace na ul. Wrotyczowej mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu, a te na Anyżowej we wrześniu. Koszt inwestycji to ponad 172 tysiące złotych w przypadku pierwszej z nich i ponad 436 tysięcy dla drugiej. Realizacja współfinansowana jest ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Umultowo.