Od poniedziałku kolejne zmiany w organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej

Z uwagi na postęp prac związanych z budową węzła przesiadkowego na granicy Poznania i Plewisk, konieczne są kolejne zmiany organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej. Umożliwią one kontynuację przebudowy sieci infrastruktury podziemnej.

 

Zmiany wprowadzone zostaną 8 sierpnia (poniedziałek) i potrwają do dwóch tygodni. Dotyczą fragmentu ul. Grunwaldzkiej po stronie Poznania, w rejonie ul. Twardogórskiej. Przekrój ulicy zostanie zawężony przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego. W tych dniach zamknięty będzie chodnik po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od posesji nr 395 do nr 401. Piesi proszeni są o korzystanie z przejść w rejonie posesji nr 390/391 oraz 402/403. Tymczasowo wyłączone z ruchu zostanie także przejście przez ul. Grunwaldzką przy skrzyżowaniu z ul. Twardogórską. W  trakcie prac dojścia i dojazdy do poszczególnych posesji zostaną zachowane.

Również 8 sierpnia zmieni się sposób dojścia od ul. Kminkowej do ul. Grunwaldzkiej i peronu kolejowego – przejście będzie dostępne w zmienionej formie, przez plac budowy w miejscu rozebranego budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 415 (wcześniej piesi poruszali się przez pole i wzdłuż peronu).

Uczestnicy ruchu proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.