Poznań po 14 latach podnosi stawkę czynszu mieszkań komunalnych. Jak bardzo i od kiedy?

Po 14 latach od ostatniej zmiany Miasto Poznań podnosi wysokość stawki bazowej czynszu komunalnego. To efekt rosnących cen i inflacji, a tym samym kosztów utrzymania i remontów budynków. Jak zapewniają urzędnicy, utrzymane zostaną dodatki mieszkaniowe i obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach.

 

Stawki czynszu komunalnego w Poznaniu ustalono w 2008 roku. Od tego czasu cena pozostawała niezmienna mimo rosnących, zwłaszcza w ostatnich latach, kosztach utrzymania i usług. Miasto zwróciło jednak uwagę, że czas uwzględnić coraz wyższe koszty wynikające m.in. ze wzrostu cen materiałów budowlanych czy usług związanych z gospodarką mieszkaniową.

Czynsz w mieszkaniach komunalnych ustalany jest na podstawie dwóch wiodących elementów. Pierwszym jest stawka bazowa, a druga to stawka, która wynika z wartości użytkowej lokalu. Składa się na nią m.in. stan techniczny budynku, wyposażenie nieruchomości czy instalacje w mieszkaniu.

Decyzją radnych od przyszłego roku zmieni się stawka bazowa, która zostanie podniesiona o 2 złote za metr kwadratowy, co oznacza, że wzrośnie z 4,90 zł do 6,90 zł. Średnia stawka za metr kwadratowy zmieni się więc z 7,61 zł do 9,85, a najwyższa stawka z 11,59 zł do 14,35 zł.

Zmianami zostaną objęte te lokale, które są wynajmowane na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony. Jak informuje miasto, to ok. 10 tysięcy mieszkań.

Jednocześnie według wyliczeń urzędników, po podwyżce, która ma zacząć obowiązywać od 2023 roku, nadal ok. 65% lokatorów będzie płaciło stawkę nieprzekraczającą 10 złotych.

W przypadku najmu socjalnego stawka nie ulegnie zmianie. Jednocześnie utrzymane zostaną ulgi w formie dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu dla najemców o niskich dochodach.