Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przyjęła nowych funkcjonariuszy

Nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po kilkumiesięcznym szkoleniu będą mogli podjąć służbę w jednostkach na terenie całego województwa wielkopolskiego.

 

W uroczystym ślubowaniu wzięło udział 52 nowo przyjętych policjantów i policjantek. Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka odebrał ślubowanie. Pogratulował wszystkim zgromadzonym wybrania służby dla społeczeństwa i życzył im satysfakcji z wykonywania obowiązków.
 
Na uroczystości głos zabrali również I wicewojewoda Pani Aneta Niestrawska oraz mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, którzy zapewnili policjantów o swoim wsparciu.
 
Dla wszystkich nowych funkcjonariuszy służba jest dużym wyróżnieniem, ale również odpowiedzialnością. Był to dla nich ważny dzień, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Komendant Mąka podziękował również rodzinom za wsparcie okazane przyszłym policjantom.
 
Policjanci i policjantki wezmą teraz udział w kilkumiesięcznym szkoleniu i dopiero po jego przejściu podejmą służbę na terenie województwa wielkopolskiego.