Utrudnienia i ruch wahadłowy na ul. Koszalińskiej do końca roku

W ciągu ul. Koszalińskiej trwają prace związane z budową sieci kanalizacji wraz z przyłączami. Prowadzone prace wymagały zmian w organizacji ruchu, by zapewnić możliwości logistyczne wykonawcy, a także bezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Miejski Inżynier Ruchu przypomina, że wprowadzono tam ruch wahadłowy.

 

Rozpoczęła się inwestycja, która obejmuje ul. Koszalińską będącą drogą powiatową, na fragmencie od ul. Biskupińskiej za skrzyżowanie z ul. Krajenecką. Budowana jest tam sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji.

Na czas prowadzonych robót kolejne odcinki ul. Koszalińskiej są zawężane. Wprowadzono tam ruch wahadłowy sterowany przez sygnalizację świetlną lub uprawnione do tego osoby.

Utrzymano ruch pojazdów także komunikacji zbiorowej oraz dojazdy do posesji.

Gdy prace obejmą odcinek lokalny ul. Koszalińskiej, czyli boczną lokalną drogę, zostanie na niej wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Dobromiejskiej, bez możliwości wyjazdu na powiatową część ul. Koszalińskiej. Objazd dla wyjeżdżających wyznaczono lokalnymi ulicami i ul. Krajenecką.

Prace mają zakończyć się do 31 grudnia.