Kto spotyka w mieście dzika, ten…? Zakład Lasów Poznańskich prowadzi spotkania edukacyjne dla dzieci

Dziki w mieście to już nie zaskoczenie. Poznań, podobnie jak inne miasta, zmaga się z problemem jakim jest pojawienie się tych zwierząt w obszarach zabudowanych. W procesie opanowania sytuacji niezwykle ważne jest zachowanie pewnych zasad profilaktycznych, o których powinni pamiętać mieszkańcy. By wyrobić odpowiednie nawyki, edukacja w tym zakresie prowadzona jest już w placówkach oświatowych.

 

Zakład Lasów Poznańskich rozpoczął cykl spotkań edukacyjnych dotyczących tematu dzików w mieście. Do współpracy zaproszono wiele podmiotów i instytucji, w tym także szkoły i przedszkola, które zgłaszają chęć wzięcia udziału w programie. Leśnicy przygotowują odpowiednie materiały i przeprowadzają spotkania dostosowane do wieku dzieci.

Jak podkreślają eksperci, nieodpowiednie zachowania ludzi są jednym z głównych czynników mających wpływ na zwiększoną migrację dzików i innych leśnych zwierząt na obszary zurbanizowane. Podstawowym problemem jest ich dokarmianie przez człowieka – czasem także nieświadome, poprzez nieodpowiednie zabezpieczenie odpadów.

Pracownicy Zakładu Lasów Poznańskich przyznają, że mimo wielu apeli nadal zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy nie przestrzegają podstawowych zasad przyczyniając się do zwiększenia liczby leśnej zwierzyny w miejscach zurbanizowanych.

Zajęcia w szkołach i przedszkolach mają na celu także przekazanie wiedzy o tym, jak zachowywać się w przypadku spotkania dzika. Zwierzęta mogą stanowić potencjalne zagrożenie w sytuacji, gdy człowiek zachowa się nieodpowiednio.

Prowadząc zajęcia edukacyjne widzimy znaczny progres w świadomości mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jesteśmy miło zaskoczeni kiedy zadając najmłodszym pytania, np. czy wolno głaskać i karmić dziki, one zdecydowanie odpowiadają, że nie, ponieważ mogą zrobić nam krzywdę” – mówi Alicja Sztukowska ze Zakładu Lasów Poznańskich

Zakład Lasów Poznańskich stale monitoruje obecność dzików oraz ich migrację na terenie miasta. W lasach komunalnych oraz miejskich parkach pojawiły się ponadto tablice informacyjne “Dziki w lesie” oraz “Dziki w mieście”, które zawierają podstawowe zasady przy spotkaniu z tym zwierzęciem.