Tunel w Kobylnicy poprawi płynność przejazdu. Rusza ważna inwestycja

Rusza budowa tunelu w Kobylnicy. Inwestycja szacowana na blisko 50 mln złotych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch w tej części powiatu poznańskiego.

 

W ubiegłym tygodniu starosta poznański zatwierdził decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla budowy tunelu w Kobylnicy. Dzięki temu Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu mógł przekazać plac budowy.

To oznacza, że wykonawca – który realizuje zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – może już rozpocząć prace budowlane.

­– To niezwykle ważna inwestycja, która znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.

Codziennie drogą powiatową, która krzyżuje się z przejazdem kolejowym na trasie Poznań – Gniezno, przejeżdża średnio 12,5 tys. pojazdów. Są to głównie samochody osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu. Duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej. To sprawia, że rogatki często są zamknięte, a okolice przejazdu się korkują. Tunel zdecydowanie poprawi komunikację w tej części powiatu poznańskiego.

Ogromnie się cieszę z rozpoczęcia tej inwestycji, tak bardzo ważnej dla naszej gminy. Po jej zakończeniu nastąpi koniec korków w Kobylnicy. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo – mówi burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek.Będąc jedną z największych gmin, z ponad 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektóre zadania przerastają jednak możliwości budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki dobrej współpracy Swarzędza z innymi zainteresowanymi podmiotami zyskujemy możliwość szybszej realizacji zamierzeńpodkreśla burmistrz.

Inwestycja szacowana jest na około 50 mln zł. Niemal połowa tej kwoty pochodzi z budżetu PKP PLK. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetów powiatu poznańskiego oraz gminy Swarzędz.

Zakres prac obejmuje budowę 70-metrowego tunelu pod torami, a także około 500 metrów dróg dojazdowych – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Powstanie 7-metrowa jezdnia, szerokie chodniki i ścieżka rowerowa.

Do stworzenia kompleksowego układu komunikacyjnego konieczna jest przebudowa skrzyżowania ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką 194 (ulica Poznańska). Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach odrębnego projektu, zbuduje w tym miejscu rondo.

Od wtorku, 27 września, kierowców czekają drobne utrudnienia na ulicy Dworcowej w Kobylnicy – miejscowe przewężenia jezdni. Później stanie się ona jednokierunkowa na odcinku od Krótkiej do Swarzędzkiej. Objazd zostanie wyznaczony ulicami Polną i Krótką.

Poważniejsze zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w październiku. Wtedy kierowcy będą musieli korzystać z objazdów:

dla samochodów ciężarowych ulica Swarzędzka (droga powiatowa nr 2407P) będzie zamknięta w Kobylnicy. Objazd zostanie poprowadzony drogą krajową nr 92 (ulicą Bałtycką w Poznaniu) i drogą wojewódzką nr 194.

dla samochodów osobowych planuje się objazd w ciągu ulicy Dworcowej, w miejscu przecięcia budowanego tunelu z ulicą Dworcową. Tutaj objazd zaplanowano na południe od drogi, tymczasową drogą zbudowaną na działce rolnej oraz ulicami Krótką i Prostą. Ruch na ulicy Dworcowej, od ulicy Krótkiej do ulicy Swarzędzkiej, będzie odbywał się jednokierunkowo, w kierunku ulicy Swarzędzkiej.

na ulicy Swarzędzkiej utrudnienia będą w miejscu włączenia budowanej nowej drogi w ulicę Swarzędzką (na wysokości posesji nr 10) oraz na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 194 (pomiędzy linią kolejową a drogą wojewódzką nr 194).

Ruch pojazdów osobowych będzie utrzymany, okresowo należy liczyć się jednak z ruchem wahadłowym na tych odcinkach.

Przejazd kolejowy będzie czynny do czasu uruchomienia tunelu pod linią kolejową.