Urząd Miasta Poznania szuka pracowników

Urząd Miasta Poznania poszukuje pracowników. Na jakie stanowiska prowadzona jest rekrutacja?

 

Poznański Urząd Miasta prowadzi rekrutację na stanowiska w swoich wydziałach oraz w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych. Potrzebni są, m.in. osoby zajmujące się grafiką, księgowością czy programowaniem.

W rekrutacji może wziąć udział każdy obywatel Polski posiadający zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto kandydat nie może być skazany wyrokiem prawomocnym sądu za umyślne przestępstwo.

Obecnie trwa rekrutacja w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska na stanowisko kierownika oddziału ocen oddziaływania oraz osoby ds. hałasu. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa poszukuje pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto stanowisko ds. systemu ubezpieczeń oraz nadzoru inwestorskiego dostępne są w Wydziale Obsługi Urzędu.

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego dostępne jest w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, a Urząd Stanu Cywilnego poszukuje pracownika ds. rejestracji stanu cywilnego. Nowych pracowników poszukuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.

Więcej o aktualnych ofertach pracy w Urzędzie Miasta Poznań można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy każdej ofercie znajduje się interaktywny formularz, za pomocą którego można zgłaszać swoje kandydatury. Pozostałe dokumenty będą musiały dostarczyć tylko osoby zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

Dodatkowo pracowników poszukują również Miejskie Jednostki Organizacyjne.

Dostępne są wolne wakaty, m.in. w Poznańskim Ośrodku Sportu i rekreacji, Teatrze Polskim, Domu Pomocy Społecznej, Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego oraz w wielu innych miejscach.

Wszystkie oferty można również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (tutaj).