Stypendia Twórcze Miasta Poznania przyznane

Ponad 30 osób otrzymało Stypendia Twórcze Miasta Poznania. Konkurs został ogłoszony z inicjatywy Rady Miasta, która chciała wspomóc osoby związane z szeroko rozumianym działem kultury w mieście.

 

Stypendia Twórcze Miasta Poznania są nową inicjatywą. Jej celem jest uhonorowanie osób działających indywidualnie lub w ramach kolektywu twórczego związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym. To osoby zajmujące się twórczością artystyczną, badawczą i aktywistyczną w zakresie sztuki, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami czy też organizacją i obsługą techniczną działalności kulturalnej.

Nowe stypendia pozwalają skorzystać z miejskiego wsparcia tym, którzy nie współpracują z instytucjami czy organizacjami pozarządowymi. Można się o nie ubiegać osobiście, bez rekomendacji i pośredników. Dzięki temu mogą dalej rozwijać się i współtworzyć poznańskie środowisko kultury.

Program stypendialny jest inicjatywą Rady Miasta Poznania. Do pierwszej edycji konkursu wpłynęło 151 zgłoszeń. Komisja Stypendialna wybrała poszczególnych beneficjentów. Łącznie 26 stypendiów trafi do 32 osób, ponieważ niektóre z nich ubiegały się o stypendium w kolektywie.

Między stypendystów rozdzielono 200 tysięcy złotych. Komisja Stypendialna zarekomendowała także kontynuowanie inicjatywy w kolejnych larach.