Czy projekt “Trener Osiedlowy” będzie finansowany bezpośrednio z budżetu miejskiego zamiast PBO?

Projekt „Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka” od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych inicjatyw promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców Poznania w każdym wieku. Realizowany jest w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, co roku wybierany na kolejną edycję. W związku z tworzeniem budżetu miejskiego na przyszły rok powrócił również temat przeniesienia tego zadania, jako stałego, finansowanego z Wydziału Sportu. Czy jest na to szansa?

 

Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych na terenie całego miasta. Od lat cieszy się ogromną popularnością, dlatego nikogo nie dziwi, że co roku zdobywa wystarczającą liczbę głosów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, by otrzymać dotację na jego realizację.

Od dłuższego czasu w mieście pojawiają się głosy, by zadanie było finansowane bezpośrednio z Wydziału Sportu Urzędu Miasta. W ten sposób zapewniona by była jego kontynuacja, a inne projekty w ramach PBO miałyby większe szanse na uzyskanie dotacji. Wśród argumentów wskazuje się na duże zainteresowanie mieszkańców, a tym samym potrzebę realizacji projektu.

W ostatnim czasie interpelację w tej sprawie złożyła radna Halina Owsianna. W odpowiedzi Urząd Miasta zaznaczył, że projekt zgłaszany jest regularnie od 2015 roku i spełnia wszelkie wymogi Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, dlatego nie ma podstaw, by go wykluczyć z głosowania.

Jednocześnie w odpowiedzi przyznano, że na projekty ogólnomiejskie PBO przeznaczona jest kwota 2 mln złotych, a „Trener osiedlowy” szacowany jest na niemal dokładnie tyle. Oznacza to, że w przypadku wygranej, jak to ma miejsce od kilku lat, projekt „zabiera” całą pulę środków.

Miasto jest świadome zainteresowania mieszkańców i Wydział Sportu zgłaszał już zapotrzebowanie na środki, dzięki którym mógłby finansować projekt bezpośrednio. Niestety, z uwagi na ograniczone możliwości miejskiego budżetu, brakowało na to pieniędzy w budżecie na 2022 rok. Szans na to nie ma także w nadchodzących 2023 roku, ponieważ trudna sytuacja finansowa uniemożliwia zabezpieczenie takiej kwoty na to zadanie.