Z myślą o pieszych na ul. Wawerskiej

Rozpoczął się remont chodnika na ul. Wawerskiej, dzięki czemu już wkrótce poruszanie się po nim będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

 

Inwestycja obejmie ścieżki po obu stronach ul. Wawerskiej, między ul. Jugosłowiańską do ul. Racławskiej.

Zniszczone, połamane i nierówne płytki chodnikowe są rozbierane. W ich miejsce pojawią się nowe, o wymiarze 50 x 50 cm. Wymienione zostaną także krawężniki, a zjazdy na posesje będą wykonane z kostki betonowej.

Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo pieszych. Szczególnie ułatwi to poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami i wózkami dziecięcymi. Wzrośnie również poziom estetyki w okolicy.

Remont zostanie sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Grunwald Południe. Prace warte 152 tysiące złotych mają zakończyć się do 30 listopada.