Pamiątkowe tablice wskażą dawne nekropolie

Od wielu lat miłośnicy historii Poznania podejmowali starania o upamiętnienie nieistniejących obecnie cmentarzy, a takich miejsc jest w naszym mieście ponad 120! W ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy Cyfrowego Lapidarium Poznania i radnego Andrzeja Rataja udało się m.in., ustawić tablice Systemu Informacji Miejskiej lub inne instalacje przypominające dawne nekropolie.

Poznań jest miastem o wielkim ponadtysiącletnim dziedzictwie. Przez stulecia w naszym mieście mieszkały i umierały setki tysięcy mieszkańców różnych narodowości, wyznań i kultur. W ciągu wieków zakładano kolejne cmentarze należące do różnych kościołów lub związków wyznaniowych, a poprzednie były likwidowane z różnych przyczyn. O wielu nieistniejących nekropoliach mamy wiedzę na podstawie źródeł historycznych, wykopalisk archeologicznych lub wspomnień starszych mieszkańców.

Pamiątkowe tablice znajdują się na Starym Mieście m.in. w Parku Karola Marcinkowskiego (dawny cmentarz ewangelicki, prawosławny i katolicki), Parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich (dawny cmentarz ewangelicki), przy Pomniku Armii Poznań na Wzgórzu Świętego Wojciecha (dawny cmentarz ewangelicki) i przy ulicy 3 Maja (dawny cmentarz żydowski).

Ponadto wkrótce zostaną ustawione zostaną kolejne tablice upamiętniające dawne cmentarze, w tym: obok Starego Browaru (dawny cmentarz ewangelicki) i przy ulicy Za Bramką (dawny cmentarz rzymskokatolicki)

Całościowe i spójne upamiętnienie nieistniejących obecnie cmentarzy są pięknym wyrazem szacunku wobec dawnych mieszkańców, a także wyrazem pamięci o wielokulturowej i wielonarodowościowej przeszłości i dziedzictwie Poznania – informuje radny Andrzej Rataj.

Radny w interpelacji do prezydenta Miasta Poznania pyta także o dalsze działania władz dotyczące upamiętnienia w miejskiej przestrzeni kolejnych nekropolii.