Z okazji 50-lecia szkoły posadzili 50 drzew w poznańskich parkach

Jak obchodzić 50-lecie to z myślą o przyszłości – z takiego założenia wyszło poznańskie XII Liceum Ogólnokształcące, które z okazji swojego jubileuszu posadziło 50 drzew. Rośliny będą rosły w Parku Wodziczki i Sołackim.

 

Szkolna inicjatywa, by 50-lecie istnienia uczcić poprzez działanie proekologiczne powstałą jesienią ubiegłego roku. Dzięki zaangażowaniu pomysłodawców i zainteresowaniu tematem innych osób, podjęto współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Uzyskano także dofinansowanie z Funduszu Samorządów Uczniowskich na realizację predsięwzięcia.

Przeprowadzono niezbędne konsultacje i analizy, dzięki czemu w tym roku można było posadzić 50 drzew. Na każdym z nich umieszczono tabliczkę upamiętniającą obchody jubileuszu XII LO, symbolizując każdy rok absolwentów szkoły.

Rośliny posadzono w Parku Sołackim i Parku Wodziczki. W tym drugim wcześniej przeprowadzono także warsztaty z biologii i ekologii. Uczniowie wzięli również udział w szkolnej akcji sprzątania Ziemi oraz spacerach dendrologicznym i entomologicznym.

W akcji sadzenia drzew wziął udział m.in. Jacek Jaśkowiak, który przyznał, że cieszy go fakt, że młodzież jest świadoma roli drzew w mieście i w taki sposób postanowiono uczcić szkolny jubileusz. Przypomniał, że jedno drzewo rocznie pochłania około 6 kg CO2. Zaznaczył również, że należy dążyć do ograniczenia emisji spalin poprzez zmianę nawyków w codziennym życiu, w tym np. przesiadkę z samochodów na rowery czy komunikację zbiorową.