Prace na ul. Hetmańskiej na ostatniej prostej

Dobiega końca remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Hetmańskiej. Dzięki niemu piesi i rowerzyści będą mogli wygodniej i bezpieczniej przemieszczać się między mostem Przemysła I, rondem Starołęka aż do parkingu P&R.

 

Trasa pieszo-rowerowa na ul. Hetmańskiej jest jedną z popularniejszych wśród poznaniaków, dlatego od kilku lat jest stopniowo remontowana.

Obecne prace rozpoczęły się pod koniec września i powoli dobiegają końca. Prowadzone są po południowej stronie ulicy od mostu Przemysła I do Ronda Starołęka, a potem dalej do wysokości parkingu Park&Ride.

Stara, zniszczona nawierzchnia na ok. 450-metrowych odcinku została zerwana, a w jej miejsce układana jest nowa – bitumiczna.

Na wysokości parkingu P&R oddzielono ruch pieszy od rowerowego co pozwoli na większe bezpieczeństwo i swobodę uczestników ruchu w tym rejonie.

Prace skupiają się obecnie na montażu znaków i infrastruktury, a następnie zostanie wykonane oznakowanie poziome.

Prace kosztują ok. 550 tysięcy złotych.