Kilkanaście worków z odpadami wyrzuconych przy altanie śmietnikowej. Sprawców było kilku

Zamiast u siebie i zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów, postanowili podrzucić swoje śmieci w inne miejsce. Przy ul. Książęcej tuż obok zamkniętej wiaty śmietnikowej kompleksu sklepów podrzucono odpady komunalne z różnych źródeł. Jak zakończyła się sprawa?

 

Interwencję przy ul. Książęcej opisała dziś poznańska straż miejska. Tuż obok zamkniętej altany śmietnikowej, która należy do kompleksu sklepów podrzucono kilkanaście worków z odpadami komunalnymi.

Funkcjonariusze z Referatu Poznań Nowe Miasto sporządzili dokumentację fotograficzną i sprawdzili zawartość worków. Wskazywały one na kilka źródeł podchodzenia śmieci. Tylko w jednym przypadku udało się je dokładnie ustalić – wśród wyrzuconych rzeczy strażnicy znaleźli dokument z adresem zamieszkania i danymi personalnymi.

Okazało się, że jest to właściciel domu jednorodzinnego, który w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do wyrzucenia kilku worków. Jak zauważa straż miejska, trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie zaśmiecania, ponieważ mężczyzna posiadał prawidłowo złożoną deklarację na wywóz odpadów ze swojej nieruchomości. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych, a także zobowiązany do uprzątnięcia i odpowiedniej segregacji podrzuconych śmieci.

Pozostałe worki usunął administrator terenu, ponieważ nie udało się ustalić kolejnych sprawców.

Problem nielegalnych wysypisk śmieci wciąż jest bardzo duży w mieście, który wzrasta. Tylko od początku roku do końca października strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia 913 wysypisk, a w analogicznym okresie rok wcześniej było to 827.