Lasek przy ul. Morenowej pełen śmieci. Teren uporządkowano po interwencji strażniczki

Tylko w ubiegłym roku strażnicy miejscy doprowadzili do uporządkowania 1087 nielegalnych wysypisk odpadów. Działania w tym zakresie prowadzone są także w nowym. W ostatnim czasie dzięki działaniom strażniczki rejonowej z Referatu Północ udało się posprzątać lasek przy ul. Morenowej.

 

Łącznie przeprowadzono w tym rejonie dwie interwencje. Pierwsza dotyczyła porzuconych odpadów budowlanych. W tym przypadku musiały zostać usunięte na zlecenie właściciela działki.

Druga sytuacja wiązała się z o wiele większym zaśmieceniem. W lasku porozrzucane były opakowania po napojach typu PET, odpady zmieszane oraz… dokumenty, dzięki którym udało się ustalić sprawcę zanieczyszczenia.

Strażniczka przeprowadziła kontrolę gospodarki odpadami w jego miejscu zamieszkania, a także nałożyła najwyższy możliwy mandat. Sprawca musiał również uporządkować teren na swój koszt, zgodnie z zasadami recyklingu i segregacji odpadów.

 

fot. straż miejska