W ubiegłym roku w Poznaniu przybyło ponad 30 km infrastruktury rowerowej

Ruch rowerowy w Poznaniu widocznie wzrasta. Na ulicach miasta widać coraz więcej rowerzystów, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Coraz częściej jest to środek transportu, a nie jedynie forma rekreacji. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie odpowiednia infrastruktura rowerowa. Inwestycje w tym zakresie przeprowadzone w ubiegłym roku podsumował Zarząd Dróg Miejskich.

 

W 2022 roku w mieście zrealizowano kolejne działania w zakresie infrastruktury rowerowej. Jak informuje ZDM Poznań, w 2021 roku jej długość wynosiła 301,6 km, a na koniec 2022 roku było to już 333,53 km. Do tych danych nie wliczono niemal 64 km alejek parkowych i chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym.

Ubiegłoroczne inwestycje dotyczyły m.in. udostępnionych w 2022 roku dróg rowerowych w ramach budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Łącznie powstało ok. 6 km tras dla rowerów od wiaduktu nad ul. Lechicką do ul. Błażeja. Jest to trasa R1 Programu Rowerowego.

Łącznie jednak w ramach tej inwestycji na północy miasta powstało łącznie niemal 8 km infrastruktury rowerowej. Wzdłuż trasy pojawiły się też miejsca do parkowania rowerów i stojaków rowerowych. Przy przystankach tramwajowych wybudowano też wiaty na rowery, zachęcając do łączenia różnych środków transportu.

Zmieniła się także sytuacja cyklistów na ul. Szymanowskiego, gdzie wybudowano dwukierunkową 800-metrową drogę na odcinku od ronda do trasy PST. Ma to nie tylko ułatwić jazdę, ale także zachęcić do przesiadek między rowerem a tramwajem podczas podróży po mieście.

Łatwiej jest również poruszać się rowerem w rejonie przebudowanego Ronda Rataje. W ubiegłym roku oddano do użytku drogi rowerowe po obu stronach ul. Krzywoustego, między rondem a mostem Królowej Jadwigi, co daje łącznie 1,2 km tras.

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego powstała także dwukierunkowa droga dla rowerów na ul. Kórnickiej, między ul. Piotrowo a mostem Rocha. Poprawiło to komfort poruszania się rowerzystów, jednocześnie dbając o większe bezpieczeństwo zarówno ich jak i pieszych. W ramach inwestycji wyremontowany został również łącznik pomiędzy ul. Kórnicką, a Wartostradą, w ciągu ul. Przystań.

Zmieniło się też nieco dalej od centrum – dla pieszych i rowerzystów wybudowano drogę na ul. Ługaskiej, na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Szczepankowo. Połączyła ona istniejącą drogę dla rowerów na ul. Szczepankowo z drogą dla rowerów prowadzącą na wiadukt Franowo. Prace zrealizowano w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nie bez znaczenia była też inwestycja na ul. Zwierzynieckiej oraz Rondzie Kaponiera. Między ul. Gajową a rondem wybudowano drogę dla rowerów o długości ok. 400 metrów, natomiast na samym rondzie powstał przejazd rowerowy. Dzięki temu uzupełniono istniejącą infrastrukturę zapewniając jej ciąg w ramach Programu Rowerowego. Rowerzyści mogą w wygodny sposób dostać się z Jeżyc do centrum przez rondo.

Zmiany na Jeżycach to również 150-metrowy odcinek drogi dla rowerów na ul. Dąbrowskiego w rejonie pętli Ogrody, który jest uzupełnieniem trasy R2 Programu Rowerowego.

W 2022 roku przeprowadzono również kolejne prace związane z Wartostradą. Tym razem zadbano o długi na ok. 160 metrów łącznik pod mostem Przemysła I, który połączył Wartostradę z trasą pieszo-rowerową na ul. Hetmańskiej. Łącznik pozwala na poruszanie się zarówno pieszo jak i rowerem.

Przebudowa skrzyżowania ul. Hetmańskiej i Jarochowskiego pozwoliła na dogodny przejazd z Górczyna przez Łazarz do centrum miasta. Wybudowano brakujący element trasy w ciągu ul. Jarochowskiego przez skrzyżowanie z ul. Hetmańską.

W ubiegłym roku zrealizowano wyczekiwaną inwestycję na ul. Złotowskiej, gdzie brakowało odcinka drogi dla rowerów między ul. Rezedową a Perzycką. Dzięki realizacji zadania powstała trasa rowerowa i chodnik o długości ok. 1,7 km.

W ramach przeprowadzonych inwestycji wymieniano również nawierzchnię na już istniejących drogach. Tak było m.in. wzdłuż Drogi Dębińskiej.

W ubiegłym roku zamontowano w mieście kolejne liczniki rowerowe. Obecnie jest ich 33 w 25 lokalizacjach.