Cenna kolekcja oficjalnie przekazana na własność Muzeum Narodowego w Poznaniu

Z udziałem premiera oraz dwóch ministrów odbyła się uroczystość przekazania kolekcji sreber z Funduszu Obrony Narodowej do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. To cenne historycznie eksponaty, które ukazują solidarność narodu polskiego oraz wsparcie dla polskiego wojska tuż przed wybuchem II wojny światowej.

 

Do tej pory eksponaty z Funduszu Obrony Narodowej wystawiane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu nie były własnością poznańskiej instytucji, choć od lat stanowią ekspozycję. Zmieniło się to 23 stycznia 2023 roku, kiedy to uroczyście przekazano niezwykle cenny historycznie zbiór. W uroczystości udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Eksponaty zostały przekazane przez Kancelarię Premiera, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości premier Morawiecki nawiązał do obecnych wydarzeń przypominając o determinacji poprzednich pokoleń do obrony niepodległości Polski.

„Dziś czerpiemy z ich dziedzictwa rozbudowując naszą obronność oraz pomagając naszym ukraińskim sąsiadom w potrzebie” – powiedział Mateusz Morawiecki

Fundusz Obrony Narodowej powstał w ramach wezwania prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku. Polacy oddawali cenne przedmioty, oszczędności, a nawet ziemie, by wesprzeć finansowo, a tym samym móc dozbroić polskie wojsko w obliczu widma możliwej kolejnej w ciągu 20 lat wojny. Przekazywano m.in. srebrną i złota biżuterię, zastawy stołowe, zegarki, papierośnice, lichtarze, a także gotówkę, a nawet nieruchomości.

Do 1939 roku w ramach Funduszu zebrano ok. 1 mld złotych, a po niemieckiej agresji na Polskę niewykorzystane dary rzeczowe wywieziono do polskiej ambasady w Bukareszcie, a następnie 61 skrzynek ze srebrem przewieziono z Rumunii do Francji, gdzie były przechowywane. W 1976 roku Polska odzyskała „srebrny” Fundusz.

Wówczas Muzeum Narodowe w Poznaniu zinwentaryzowało ok. 18 tysięcy przedmiotów, z których część do dziś jest stałą ekspozycją w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu.