“Sprawa jest delikatna” – nowe informacje w sprawie rozwiązania Rodzinnego Domu Dziecka

Dobro i bezpieczeństwo dzieci – tak argumentowana jest decyzja o rozwiązaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Modliszewie, które od lat prowadzi małżeństwo państwa Bąkowskich. Głos w sprawie zabrało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, policja oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wczoraj informowaliśmy o decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie dotyczącej rozwiązania Rodzinnego Domu Dziecka w Modliszewie. To jedna z najsłynniejszych rodzin zastępczych w Wielkopolsce, która wychowała już wiele dzieci – część z nich jest już dorosła i założyła własne rodziny.

W poniedziałek państwo Bąkowscy otrzymali pismo z decyzją o rozwiązaniu Rodzinnego Domu Dziecka i konieczności przekazania przebywających pod ich opieką dzieci do państwowych placówek. Małżeństwo nie uzyskało jednak argumentacji dla takiej decyzji ani ze strony PCPR ani sądu rejonowego (więcej na ten temat tutaj).

Dziś wiadomo jednak nieco więcej w tej sprawie, choć służby i instytucje niechętnie się wypowiadają.

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie wskazała jedynie, że prowadzone są czynności w zakresie prawidłowego sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą, ale ze względu na dobro dzieci, nie będzie udzielać szczegółowych informacji. Podkreślono, że sprawa jest „delikatna”, a funkcjonariusze muszą kierować się dobrem dzieci.

Większość z piętnaściorga dzieci z RDD z Modliszewa już umieszczono w innych rodzinach zastępczych. Jak przekazało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zadbano o to, by nie rozdzielać rodzeństwa. Jednocześnie wskazano, że wydane postanowienie jest uzasadnione i ma na celu dobro i bezpieczeństwo dzieci. Podkreślono, że istnieją podstawy do podejrzeń o nieprawidłową opiekę, które należy sprawdzić.

Wskazano także, że jako pierwsza zareagowała szkoła.

„Wcześniej dostaliśmy informację, że w Rodzinnym Domu Dziecka dziać się coś złego, ale sprawa została sprawdzona, wyjaśniona i umorzona. W piątek (20 stycznia) pedagog szkolny powiadomił Policję o pewnym zdarzeniu. Nie chcę jednak opowiadać o szczegółach. Policja podjęła czynności operacyjne, powiadomiła Sąd, Prokuraturę, PCPR i w trybie natychmiastowym w dniu 23 stycznia postanowieniem Sądu wszystkie dzieci zostały zabezpieczone.” – wyjaśnia wicestarosta Anna Jung

Wicestarosta dodała także, że obecnie dzieci podlegają pod opiekę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gdy sprawa będzie wyjaśniona, wtedy starostwo może skierować do sądu wniosek w zakresie możliwego cofnięcia decyzji o rozwiązaniu Rodzinnego Domu Dziecka w Modliszewie.

Jak przekazał  z kolei Marek Bąkowski w rozmowie z dziennikarzami Głosu Wielkopolskiego, sprawa zgłoszona pedagogowi szkolnemu może dotyczyć kary, jaką nałożono niedawno na jedno z dzieci „za bardzo poważne przewinienie”. Jego zdaniem dziecko mogło zgłosić zagrożenie „z zemsty” za ukaranie.