Prace przy przebudowie ul. Kolejowej coraz bardziej zaawansowane

Ulica Kolejowa zmienia swoje oblicze. Prace przy rozpoczętej jesienią ubiegłego roku przebudowie są coraz bardziej zaawansowane. Które zadania już wykonano, a które są planowane w najbliższym czasie? Jak wygląda plac budowy?

 

Na ulicy Kolejowej wykonywane jest odwodnienie ulicy, przebudowa sieci gazowej, a także nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni i chodników.

Obecnie prace koncentrują się głównie na odcinku między ul. Gąsiorowskich a Calliera. Wykonawca skupia się na budowie odwodnienia ulicy. Do tej pory wykonano m.in. 25 wpustów kanalizacji deszczowej, jednocześnie prowadząc przebudowę sieci teletechnicznej. Dzięki koordynacji planów prac, w tym samym czasie wykonywane są prace roboty przy sieci gazowej zlecone przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Jak informuje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich, tam, gdzie jest to możliwe powstaje już nowa konstrukcja jezdni. Z kolei po wschodniej stronie ulicy, między ul. Gąsiorowskich i Kanałową rozpoczęły się prace brukarskie, do których wykorzystywana jest kostka kamienna pochodząca z rozbiórki. Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów, w tym również krawężników i płyt kamiennych możliwe jest nawiązanie do historycznych walorów przebudowywanej ulicy.

Kostka wykorzystana będzie do stworzenia większości nowych miejsc parkingowych, wśród których znajdą się także te dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Jezdnia będzie miała nawierzchnię asfaltową, co zapewni lepszy komfort jazdy oraz bardziej cichy przejazd pojazdów. By kierowcy nie rozwijali dużych prędkości, zaplanowano wyniesione skrzyżowania, które wymuszą na nich zwolnienie podczas jazdy.

Przy skrzyżowaniach będzie wykonany także system informacji fakturowej, który pomoże pieszym z dysfunkcjami wzroku.

W ramach inwestycji powstanie także nowe oświetlenie ulicy oraz nowe nasadzenia. Na ul. Kolejowej przybędzie ponad 50 drzew, ponad 5 tysięcy krzewów i niskiej zieleni oraz szerokie pasy zieleni z myślą także o rosnących już w tych miejscach roślinach. Łącznie powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się w tym rejonie o ponad 2,5 tys. m2.

Prace mają zakończyć się w III kwartale 2023 roku.