Zmiany w rejonie ul. 27 Grudnia

W poniedziałek (6 lutego) wprowadzone zostaną zmiany dotyczące ruchu pieszych na ul. 27 Grudnia z uwagi na kontynuację prac w ramach Programu Centrum.

 

Zmiana dla pieszych obowiązująca od 6 lutego polegać będzie na wyłączeniu z ruchu chodnika wzdłuż południowej strony ul. 27 Grudnia, przylegającego do zabudowań. Piesi poruszać się będą pieszojezdnią w miejscu dawnego torowiska tramwajowego, która dodatkowo zostanie poszerzona.

Dojazd i dojście do posesji zostaną zachowane. Nadal dostępny będzie także chodnik po drugiej stronie ulicy 27 Grudnia, tzn. po stronie Teatru Polskiego i Okrąglaka.

Wyłączenie chodnika z ruchu jest konieczne z uwagi na rozpoczynające się prace związane z sieciami podziemnymi. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.