Zmowa przetargowa w postępowaniach ZM GOAP. Firmy wywożące odpady ukarane przez UOKiK

Siedem przedsiębiorstw zostało ukaranych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku ze zmową przetargową w przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizowanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP), obejmujący miasto Poznań i osiem okolicznych gmin.

 

Jak informuje UOKiK, decyzja dotyczy siedmiu podmiotów: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS.

Ustalono, że w latach 2018-2022 przystępowały do przetargów jako konsorcjum, które w większości przypadków wygrywały. Po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały jednak samodzielnie na terenach, na których działały w poprzednich latach.

Jak zauważa UOKiK, możliwe jest przystępowanie do przetargów w formie konsorcjum w uzasadnionych przypadkach, jednak w sytuacji, gdy firma jest w stanie samodzielnie wykonać daną usługę lub może się to odbywać w mniejszej liczbie podmiotów, tworzenie dużego konsorcjum może być uznane za zmowę przetargową.

We wskazanym przypadku postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było założone w celu uniknięcia rywalizacji w przetargach. Jak wskazuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, te same firmy mogły ubiegać się o zlecenia samodzielnie lub w mniejszym gronie, ponieważ ostatecznie i tak realizowały zadania w ten sposób.

„Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Prezes UOKiK ukarał wskazane przedsiębiorstwa łączną karą w wysokości 7 224 222,21 złotych, w tym:

– 4 539 078,26 zł na Remondis Sanitech Poznań

– 1 363 499,98 zł na PreZero Dolny Śląsk

– 473 761,15 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

– 404 869,15 zł na EKO-TOM Turguła

– 112 331,47 zł na ORDO Poznań

– 176 643,82 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom

– 154 038,38 zł na KDS

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, najwyższą karę nałożono na Remondis Sanitech Poznań z uwagi na fakt, że był to lider konsorcjum oraz inicjator porozumienia, które było niezgodne z prawem konkurencji.

Decyzja nie jest prawomocna, a firmy mogą złożyć od niej odwołanie.

„Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy na wielu poziomach. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy pełną anonimowość” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.