Kolejny dzień ze smogiem w Poznaniu. Wprowadzono zakaz palenia w kominkach i piecach

Czwartek jest kolejnym dnim ze złą jakością powietrza w Poznaniu. W związku z przekroczeniem stężeń pyłów drobnych wprowadzono zakaz ogrzewana domów kominkami i piecami dla gospodarstw posiadających inne źródło ciepła.

 

Wczoraj na terenie Poznania odnotowano przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10, które według prognoz utrzyma się także dzisiaj. Z tego powodu wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawą prawną dla wprowadzenia zakazu jest uchwała „antysmogowa” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 2017 roku.

Jak przypomina Wydział Środowiska UM w Poznaniu, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych takich jak węgiel czy drewno w piecach kaflowych, kominkach, kotłach węglowych i picach typu „koza”.

Bezpośredni wpływ na utrzymywanie się zanieczyszczeń w powietrzu mają także warunki atmosferyczne, w tym m.in. brak lub niewielki wiatr, inwersja temperaturowa czy wyżowy układ baryczny.