Protest przeciwko myślistwu i łowiectwu podczas targów MTP w Poznaniu

Dzisiaj, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, grupa aktywistów zorganizowała protest przeciwko praktykowaniu myślistwa i łowiectwa w Polsce. Manifestacja miała miejsce przed wejściem głównym do pawilonów wystawowych MTP, gdzie tłum zgromadzonych wyrażał swój sprzeciw wobec tej kontrowersyjnej działalności.

Protestujący skandowali hasła o ochronie dzikiej przyrody oraz przeciwko zabijaniu zwierząt dla przyjemności. Wśród manifestantów byli zarówno mieszkańcy Poznania, jak i z innych miast Polski. Na transparentach widniały m.in. napisy “Żywe zwierzęta są cenniejsze niż martwe”, “Przyroda to nie tylko dla myśliwych” oraz “Stop zabijaniu zwierząt dla przyjemności”.

Organizatorzy manifestacji podkreślali, że chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na praktyki łowieckie, które ich zdaniem są nieetyczne i niepotrzebne w dzisiejszych czasach. Zwrócili także uwagę na związek między łowiectwem a rozprzestrzenianiem się choroby ASF, która w Polsce jest poważnym problemem dla rolników i hodowców zwierząt.

Reakcja ze strony targowych gości była mieszana. Część osób poparła protest i wyraziła solidarność z aktywistami. Jednak wielu myśliwych, którzy przybyli na targi, odniosło się z dezaprobatą do manifestacji, uważając, że ich działalność jest legalna i kontrolowana przez państwo.

Protest zakończył się po kilkudziesięciu minutach, a aktywiści zapowiedzieli dalsze działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody i zwalczania praktyk łowieckich. Wobec coraz większej liczby osób krytykujących tę działalność, władze państwowe będą musiały zastanowić się nad przyszłością polskiego łowiectwa i jego wpływem na środowisko naturalne.