Solidarność wśród prawników: Kilkuset sędziów i prokuratorów stanęło w obronie sędzi z Poznania

Kilkuset sędziów i prokuratorów z całej Polski stanęło w obronie sędzi z Poznania, która uniewinniła 32 osoby protestujące w katedrze poznańskiej. W piątek, 17 marca, około 500 sędziów i prokuratorów podpisało list otwarty w obronie sędzi Iwony Jasińskiej, która spotkała się z krytyką za wyrok w sprawie protestujących.

Sędzia Jasińska uniewinniła 32 osoby, które w grudniu 2020 roku uczestniczyły w proteście w katedrze poznańskiej. Protestujący zostali oskarżeni o naruszenie nietykalności cielesnej, przeszkadzanie w odprawianiu nabożeństwa oraz znieważenie osób duchownych. Sędzia uznała jednak, że protest był pokojowy i nie naruszał nietykalności cielesnej osób duchownych ani nie zakłócał nabożeństwa.

Wydany przez sędzi Iwonę Jasińską wyrok spotkał się z krytyką ze strony kościoła oraz polityków PiS. Wielu przedstawicieli władz publicznych zarzucało sędzi, że popiera ona łamanie prawa i godzi w prawa religijne. Jednakże sędzia Jasińska miała poparcie od kolegów ze swojego środowiska, którzy podpisali list otwarty w jej obronie.

W liście otwartym sędziowie i prokuratorzy piszą, że sędzia Jasińska działała zgodnie z prawem i zasadami państwa demokratycznego. Podkreślają również, że krytyka ze strony władz publicznych jest niedopuszczalna i niebezpieczna dla demokracji.

W Polsce od kilku lat toczy się spór o niezależność sądów i sędziów, a ostatnie wydarzenia pokazują, że sytuacja ta jest nadal napięta. Jednakże reakcja sędziów i prokuratorów na wyrok sędzi Jasińskiej pokazuje, że w polskim środowisku prawniczym jest wiele osób gotowych bronić niezależności sądów i sędziów.