Trwa izolowanie fundamentów Ratusza. Co jeszcze dzieje się na Starym Rynku?

Trwają intensywne prace przy przebudowie Starego Rynku i jego okolic. Prowadzone prace archeologiczne, nie mają wpływu na zadania realizowane w innych częściach inwestycji.

 

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, obecnie coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa sieci infrastruktury podziemnej. Zakończono już prace przy izolacji fundamentów budynku Wagi Miejskiej. Wykonano także posadzki w jej piwnicach.

Obecnie izolowane są fundamenty Ratusza, natomiast na budynkach Galerii Arsenał i Muzeum Wojskowego przygotowano już konstrukcję pod zadaszenie ul. Jana Baptysty Quadro. Powstanie tam Pasaż Kultury umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych.

Z kolei na odcinku między ul. Wrocławską i Świętosławską widoczna jest już podbudowa chodnika oraz krawężnik.

Trwają również prace na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Al. Marcinkowskiego. Ta pierwsza pełniła rolę drogi dojazdowej dla pojazdów budowy oraz uprzywilejowanych. Dopiero od 13 marca rolę tę przejęła ul. Wielka.

W przyszłym miesiącu widoczne będą już pierwsze fragmenty docelowej nawierzchni na objętym pracami odcinku ul. Żydowskiej.

Cały czas trwają również prace archeologiczne. O ostatnich odkryciach pisaliśmy tutaj