W Poznaniu powstanie wspomagana wspólnota mieszkaniowa?

Czy w Poznaniu powstanie wspomagana wspólnota mieszkaniowa? Fundacja na Tak chciałaby utworzenia projektu w stolicy Wielkopolski przy wsparciu z funduszy PFRON. Konieczna jest jednak pomoc miasta.

 

Celem utworzenia wspomaganej wspólnoty mieszkaniowej jest pomoc w usamodzielnieniu się osób z niepełnosprawnościami. Obecnie Fundacja na Tak prowadzi w Poznaniu dwa mieszkania treningowe i mieszkania wspomagane. Wspólnota to nowy pomysł, który ma szanse na otrzymanie wsparcia finansowego.

Jak wyjaśniają przedstawiciele fundacji, PFRON ogłosił ogólnopolski konkurs, w ramach którego można uzyskać dotację na utworzenie wspomaganej wspólnoty mieszkaniowej dla osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej edycji nie rozdysponowano całej kwoty z 300 mln złotych na ten cel, dlatego w kwietniu odbędzie się kolejna edycja i to właśnie do niej zamierza przystąpić fundacja.

Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 6 mln złotych dofinansowania. Pozwoliłoby to na budowę budynku o powierzchni 600 m kwadratowych z 12 mieszkaniami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy lokal posiadałby pokój z aneksem kuchennym, łazienkę i korytarz. Dwa mieszkania przeznaczone byłyby dla opiekunów. Przewidziano także dwa pokoje dzienne dla mieszkańców w ogólnej części budynku.

Aby móc uzyskać dofinansowanie, fundacja musi być dysponentem gruntu, na którym ma powstać budynek. Właśnie w tym zakresie potrzebna jest pomoc miasta. Wspólnie wybrano teren przy ul. Lotaryńskiej na poznańskich Naramowicach, na którym możliwa jest realizacja zadania.

Obecnie powstaje projekt architektoniczny. Przyjęto, że będzie on parterowy, by umożliwić poruszanie się w nim osobom z niepełnosprawnościami bez konieczności budowania windy.

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie przyjęła wniosek. Pismo w tej sprawie zostanie skierowane do prezydenta Poznania.