Wiktor Lang – życie i tragiczny koniec wybitnego lotnika

Wiek XX przyniósł rewolucję w dziedzinie lotnictwa, a Polska może się poszczycić wieloma wybitnymi pilotami, którzy wnieśli swój wkład w rozwój tej dziedziny. Jednym z nich był Wiktor Lang, którego życie i służba dla ojczyzny zakończyły się tragicznym wypadkiem lotniczym w 1920 roku.

Wiktora Langa, wybitnego lotnika, który zginął tragicznie podczas wojny polsko- bolszewickiej, łączy z Poznaniem kilka istotnych aspektów jego życia i kariery.

Poznań odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu lotnictwa w Polsce. To właśnie w stolicy Wielkopolski, w latach dwudziestych XX wieku, znajdowała się jedna z najważniejszych polskich szkół lotniczych – Wyższa Szkoła Pilotów. Młodzi lotnicy, wśród których był Wiktor Lang, mieli okazję szlifować swoje umiejętności, ucząc się od najlepszych.

Warto zwrócić uwagę na to, że w 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, Poznań stanowił ważne zaplecze dla polskiego lotnictwa. W mieście funkcjonowało lotnisko Ławica, z którego startowały samoloty biorące udział w walkach na froncie. Wówczas eskadra, w której służył Lang, korzystała z tego lotniska jako jednej z baz operacyjnych.

Oprócz tego, Poznań odegrał istotną rolę w życiu Langa, gdyż jego rodzina miała tu swoje korzenie, a on sam spędził tutaj część swojego dzieciństwa. Wzrastał w otoczeniu ducha patriotyzmu i walki o wolność, które były silnie zakorzenione w historii Wielkopolski.

Choć Wiktor Lang nie był urodzonym mieszkańcem Poznania, to związki z tym miastem odgrywały ważną rolę w jego życiu i służbie. Jego losy, jak wielu innych lotników z tamtego okresu, ukazują, jak silne były więzi między Poznaniem a polskim lotnictwem

W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej, gdzie zdobył doświadczenie jako lotnik. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Lang zdecydował się przyłączyć do nowo powstałego lotnictwa polskiego.

W 1919 roku, Lang wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie pełnił służbę w 18 Eskadrze Wywiadowczej. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, pełnił służbę jako obserwator i dowódca załogi w eskadrze. Jego odwaga, umiejętności i oddanie sprawie były cenione przez kolegów z jednostki.

Niestety, 18 sierpnia 1920 roku doszło do tragedii, która pozbawiła Lang życia. Podczas wykonywania lotu bojowego na samolocie Ansaldo A.1 Balilla, wraz z porucznikiem pilotem Kazimierzem Szostakiem, doszło do wypadku lotniczego. Ich samolot został uszkodzony w wyniku ognia nieprzyjaciela i zmuszeni byli do awaryjnego lądowania na terytorium Polski, w rejonie miejscowości Międzybórz.

W wyniku katastrofy lotniczej zginął porucznik Wiktor Lang, a porucznik Kazimierz Szostak doznał ciężkich obrażeń. To tragiczne wydarzenie zakończyło życie i służbę jednego z najbardziej utalentowanych polskich pilotów tamtych czasów.

Wiktor Lang pozostaje w pamięci jako niezłomny i odważny lotnik, który oddał życie w służbie dla ojczyzny. Jego wkład w rozwój polskiego lotnictwa oraz poświęcenie dla kraju będą długo pamiętane.